BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokot Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości
Contribution to the Study of Real Estate Price Indices
Source
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 4, s. 1-14, wykr., tab., bibliogr. s. 10-11
Keyword
Rynek nieruchomości, Indeks cen, Metodologia badań
Real estate market, Price index, Research methodology
Note
summ., rez.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Charakterystyce specyfiki rynku nieruchomości i samych nieruchomości jako przedmiotu obrotu na rynku poświęcono w literaturze wiele miejsca. Jednak problematyka metod badania dynamiki cen na tym rynku wciąż jest przedmiotem badań naukowców. Dokładne oszacowanie wskaźników cen dla nieruchomości stanowi nadal zasadniczy problem badań (Clapp, Giacotto, 1992). Zainteresowanie indeksami cen nieruchomości przejawia wiele organizacji i instytucji finansowych oraz osób prywatnych - właścicieli nieruchomości (Francke, 2010). Jest to zagadnienie istotne także z tego względu, że konieczność posługiwania się wskaźnikami cen nieruchomości w celach prawnych w Polsce wynika wprost z przepisów. (fragment tekstu)

The specificity of the real estate market entails a number of consequences for its analysts. Observations transaction prices, as statistical variables, are made in a non-standard way. In the classical sense, every period or specific moments, is assigned to one object, one observation of the variable under consideration. This is not possible for the real estate market, because the transactions relate to various objects and are held irregularly (accidently). This makes it necessary to adapt the traditional methods of studying the dynamics of economic phenomena to real estate market conditions. The aim of the article is to present the adaptation of the classic statistical methods to study dynamics of the real estate market conditions and use them to designate the property price indices on the example of the three sub-segments of the Szczecin housing market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Clapp J. M., Giacotto C. (1992), Estimating Price Indices for Residential Property: A Comparison of Repeat Sales and Assessed Value Methods, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 87
 2. Foryś I., Kokot S. (2001), Problemy badania rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe U. S. Nr 318, "Mikroekonometria w teorii i praktyce", Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, Szczecin
 3. Francke M. K. (2010), Repeat Sales Index for Thin Markets, "Journal of Real Estate Finance and Economics", Vol. 41, Issue 1
 4. Kokot S. (2014), Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 36, Metody Ilościowe w Ekonomii tom II, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 5. Kokot S., Bas M. (2013), Evaluation of the Applicability of Statistical Methods in Studies on Price Dynamics on the Real Estate Market, "Real Estate Management and Valuation", Vol. 21, No. 49-58, ISSN (Online) 1733-2478, DOI: 10.2478/remav-2013-0007
 6. Kokot S., Pęchorzewski D. (1999), Problemy statystycznego badania rynku nieruchomości, "Nieruchomości Rynek Prawo", nr 6, Warszawa
 7. Kucharska Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa
 8. Nieruchomości, Przedsiębiorstwa, Wyceny, Analizy (2001), praca zbiorowa (red.) J. Hozer, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin
 9. Trojanek R. (2008), Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 10. Trojanek R. (2009), Porównanie metody średniej oraz średniej ważonej do konstruowania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", t. 17, nr 2, Olsztyn
 11. Trojanek R. (2010), Porównanie metod prostych oraz regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", t. 18, nr 1, Olsztyn
 12. Wood R. (2005), A Comparison of UK Residential Mouse Price Indices, BIS Paper, nr 21
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu