BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Myszkowska Magdalena (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
The Importance of Services Trade in Global Economy
Znaczenie handlu usługami w gospodarce światowej
Source
Ekonomia XXI Wieku, 2014, nr 4 (4), s. 28-45, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Economics of the 21st Century
Keyword
Transfer usług, Handel międzynarodowy, Handel usługami, Offshoring, Wartość dodana, Łańcuch wartości, Usługi rynkowe
Service transfer, International trade, Services trade, Offshoring, Value added, Value chain, Market services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zaprezentowanie najistotniejszych tendencji w międzynarodowym handlu usługami. Zmiany w strukturze geograficznej i rzeczowej międzynarodowych przepływów usługowych zostały przeanalizowane w oparciu o ostatnie dostępne dane statystyczne. Przedstawiono rosnące znaczenie handlu usługami dla gospodarek zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wskazano także na kluczową rolę usług w procesie transformacji obecnego modelu handlu i inwestycji międzynarodowych, charakteryzującego się delokalizacją funkcji usług oraz uczestnictwem usług w globalnych łańcuchach wartości. Zwrócono również uwagę na potrzebę pomiaru handlu międzynarodowego, w tym wymiany usługowej, na podstawie wartości dodawanej na poszczególnych etapach produkcji.(abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to present the most important tendencies in the international services trade. Geographical and material dynamics and structure of international service transfers were analysed on the basis of the available statistical data. The growing role of services trade in mature economies and growing importance of services export of the developing countries were presented. The author also presented the pivotal role of services in the ongoing transformation of international trade and investment model, characterized by the delocalization of service functions and the participation of services in the global value chains. The attention was also drawn to the need of measuring trade, including services trade, through the criteria of value added at every stage of production.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Handbook of International Trade in Services, 2008, eds. A. Mattoo, R.M. Stern, G. Zanini, Oxford University Press, Oxford.
 2. CeBIT 2010, Offshoring in turbulent times, "Global Business Magazine" 2010, March 2-6.
 3. Exporting Services. A Developing Country Perspective, 2012, eds. A.G. Goswami, A. Mattoo, S. Saez, The World Bank, Washington DC.
 4. Francois J., Manchin M., Tomberger P., 2013, Services Linkages and the Value Added Content of Trade, Policy Research Working Paper no. 6432, The World Bank.
 5. Gereffi G., Fernandez-Stark K., 2010, The Offshore Services Global Value Chain, Center on Globalization, Governance & Competitiveness at Duke University, Durham, p. 14.
 6. Globalization, Governance & Competitiveness at Duke University, 2010, Durham.
 7. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/miwi_e.htm.
 8. Kłosiński K.A., 2002, Międzynarodowy obrót usługowy, Difin, Warszawa.
 9. Mattoo A., Rathindran R., Subramanian A., 2001, Measuring Services Trade Liberalization and its Impact on Economic Growth: All Illustration, The World Bank, "Policy Research Working Paper", no. 2655.
 10. McIvor R., 2010, Global Services Outsourcing, Cambridge University Press, New York.
 11. Michalopoulos C., Ng F., 2013, Trends In Developing Country Trade 1980-2010, Policy Research Working Paper no. 6334, The World Bank.
 12. Nordas H.K., Kim Y., 2013, The Role of Services for Competitiveness in Manufacturing, OECD Trade Policy Papers, No. 148, OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/5k484xb7cx6b-en.
 13. OECD, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains. Synthesis report; http://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf.
 14. Oshri I., Kotlarsky J., Willcocks L.P., 2011, The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Palgrave Macmillan, New York.
 15. Roxburgh C., Manyika J., Dobbs R., Mischke J., May 2012, Trading myths: Addressing misconceptions about trade, jobs, and competitiveness, McKinsey Global Institute.
 16. UNCTAD, 2004, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, United Nations, New York, Geneva.
 17. WEF, 2012, The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries and Trade Policy, World Economic Forum, Geneva.
 18. WTO, 2012a, International Trade Statistics 2012, World Trade Organization, Geneva.
 19. WTO, 2012b, World Trade Report 2012. Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century, World Trade Organization, Geneva.
Cited by
Show
ISSN
2353-8929
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2014.4.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu