BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkiel Agata
Title
Analiza ryzyka związanego z auditami wewnętrznymi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 10911:2011
Source
Problemy Jakości, 2015, nr 4, s. 18-23, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Analiza ryzyka, System zarządzania jakością, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
Internal audit, Risk analysis, Quality management systems, Food health safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poprzez zarządzanie ryzykiem związanym z procesem auditów wewnętrznych organizacje w łańcuchu żywnościowym mogą zwiększyć ich wartość dodaną. (abstrakt oryginalny)

ISO 19011:2011 standard is not about requirements, but only recommendations - this is why its guidelines, including those concerning international audits' process risk management, do not have to be taken obligatory by organizations in the foot chain. However, analysis of the risk connected with international audits' process shall be a systematic approach, considering, if possible, a comprehensive evaluation of factors that influence this risk. It is a new attitude, so every organization has to work out its individual solutions in this area. Clues of certifying bodies' auditors, who during auditing the third party shall verify efficiency of internal audits in the organization (including risk management) may be helpful. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BRC. Globalna norma dotycząca bezpieczeństwa żywności, v. 6, lipiec 2011.
 2. IFS Food. Standard do auditowania jakości oraz bezpieczeństwa produktów spożywczych, v. 6, styczeń 2012.
 3. ISO 22000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Łatwa w użyciu lista kontrolna dla małych przedsiębiorstw, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2009.
 4. Kloze T., Nowe wydanie normy ISO HEC 19011, ABC Jakości. Badania. Certyfikacja. Notyfikacja. Quality Review. Nr 1-2 (69-70), 2012, s. 38-44.
 5. Lisiecka K., Zarządzane ryzykiem - determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem, Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance, rok 10, nr 3, część 1, 2012, s. 553-569.
 6. PKN-ISO/TS 22003:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.
 7. PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.
 8. PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwa żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 9. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością.
 10. Siódmiak A., Szczepankiewicz M., Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, [w:] Sprawozdawczość finansowa i audyt w firmie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 11. Turlejska H., K. Szołtysek, W. Ładoński, Poradnik dotyczący normy ISO 22000:2006. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, Bureau Veritas, Warszawa 2010.
 12. Wytyczne dotyczące auditowania skuteczności auditów wewnętrznych, ISO 9001 Auditing Practices Group, 21.04.2011, www.iso.org/tcl76AS0900lAuditingPracticesGroup.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu