BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taranow Igor (Tarnopolska Akademia Gospodarki Narodowej, Ukraina)
Title
Odpowiedzialność karna za przestępstwa podatkowe na Ukrainie
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2001, z. 21, s. 149-154, rys.
Keyword
Prawo karne, Przestępstwa skarbowe, Podatki, Odpowiedzialność karna
Criminal Law, Fiscal offence, Taxes, Criminal liability
Note
streszcz.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Najważniejsze zadania służby podatkowej Ukrainy to: 1) prowadzenie kontroli przestrzegania ustawodawstwa podatkowego, 2) kontrolowanie prawidłowości obliczenia oraz terminowości wpłat do budżetów lub państwowych funduszy celowych podatków i innych obowiązkowych opłat, 3) zapobieganie przestępstwom oraz innym naruszeniom prawa w dziedzinie podatkowej, a także ich wykrywanie. Zadania te są przedstawione w art. 2 ustawy "O państwowej podatkowej służbie na Ukrainie" nr 509-XII od 4 grudnia 1990 roku w redakcji ustawy nr 3813-12 obowiązującej od 24 grudnia 1993 roku z wszystkimi zmianami oraz uzupełnieniami, wniesionymi przez ustawy nr 287/94-WR obowiązującej od 14 grudnia 1994 roku, nr 247/95-WR obowiązującej od 11 lipca 1995 roku, nr 203/96 obowiązującej od 16 maja 1996 roku, nr 725/97 obowiązującej od 16 grudnia 1997 roku i nr 83/98-WR obowiązującej od 5 lutego 1998 roku. Ze względu na olbrzymi zakres przestępstw podatkowych ukraiński rząd wydał stosowne zarządzenia do ustaw o odpowiedzialności za przestępstwa tego typu. W dniu 5 lutego 1997 roku została przyjęta ustawa "O wniesieniu zmian oraz uzupełnień do kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego Ukrainy o odpowiedzialności za uchylanie się od płacenia podatków". Odpowiednio do tej ustawy został zmieniony art. 148-2 Kodeksu karnego Ukrainy. W nowej redakcji przewiduje on odpowiedzialność karną za uchylanie się od płacenia podatków, składek i innych obowiązkowych opłat. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu