BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Furman Łukasz (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Title
Amortyzacja środków trwałych, a optymalizacja podatkowa
Amortization and Tax Optimalization
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2013, nr 22, s. 93-101, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Amortyzacja, Optymalizacja podatkowa, Środki trwałe, Koszty
Corporate income tax, Amortization, Tax optimization, Fixed assets, Costs
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia amortyzacji podatkowej środków trwałych w kontekście optymalizacji podatkowej oraz ukazanie oszczędności, jakie mogą wnosić do działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The article deals with the tax depreciation and the solutions, of which the payers of income tax can benefit. Among the methods, which were presented, there is the straight-line depreciation, the depreciation rate as individuals and higher depreciation rates. All these methods are classified as tax optimization, because they are financially profitable for companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Przychocka I., Wybrane problemy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SIGMA, Skierniewice 2010.
  2. Przychocka I., Kondycja finansowa firmy przez pryzmat analizy finansowej (Wydanie II zmienione i poprawione), Wydawnictwo SIGMA SPJ, Warszawa 2012.
  3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 54, poz. 654 ze zm.).
  4. www.gazetaprawna.pl, www.orzeczenia.nsa.gov.pl - z dnia 12.05.2012 r.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu