BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Stanisław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Efekty i kierunki rozwoju gospodarczego Polski w latach 1945-1986 : (analiza historyczna)
Effects and Courses of Economic Development of Poland in the Years 1945-1986
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 341, s. 7-20
Issue title
Kierunki zmian systemu funkcjonowania krajów socjalistycznych (PRL, CSSR, ZSRR)
Keyword
Gospodarka socjalistyczna, Rozwój gospodarczy, Historia gospodarcza
Socialist economy, Economic development, Economic history
Note
rez., summ.
Abstract
Na początku artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę rozwoju gospodarczego Polski do 1980 r. Następnie omówiono kryzys gospodarczy w okresie 1980-1983, opisano jego przyczyny i przebieg.

The main purpose of the paper is to present the many years course of economic development of Poland in the years 1945-1986 and the lines of the realized social - economic policy as well as to appraise the effectiveness of the then managements. The inequality of economic development of Poland has been proved. It became manifest especially in the sharp economic slump in the years 1979-1982. Against this background the main reasons of the occurrence of phenomena which originate crisis in Poland are analysed. Additionally, the desirable directions of the economic reform are pointed to and the possibilities of improving the effectiveness of managing in Poland are indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. M. Nasiłowski, Ekonomia polityczna socjalizmu, KiW, Warszawa 1981, s. 222.
  2. A. Müller, Przyspieszony wzrost gospodarczy w latach 1971-1975 a propozycje wzrostu w trzydziestoleciu 1950-1980, w: U źródeł polskiego kryzysu, PWN, Warszawa 1985.
  3. M. Nasiłowski, System gospodarczy - reforma i perspektywy, w: U źródeł polskiego kryzysu, PWN, Warszawa 1985.
  4. M. Mieszczankowski, Kto zawinił, "Polityka" 1987, nr 16.
  5. M. Nasiłowski, Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce, PWE, Warszawa 1987.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu