BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Aleksander (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Niektóre uwarunkowania drugiego etapu reformy gospodarczej
Some Factors Conditioning the Second Stage of the Economic Reform
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 341, s. 33-46
Issue title
Kierunki zmian systemu funkcjonowania krajów socjalistycznych (PRL, CSSR, ZSRR)
Keyword
Reformy gospodarcze, Rozwój gospodarczy, Gospodarka socjalistyczna
Economic reforms, Economic development, Socialist economy
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania wyjściowe, kontrowersje teoretyczne, komplikacje społeczne drugiego etapu reformy gospodarczej.

The paper deals with some factors conditioning the second stage of the economic reform in Poland. Attention has been drawn to there essential spheres of conditions, namely: the initial conditions, that is the state of economy in the real and control spheres, controversies connected with the theoretical concept of the reform and, finally, the situation regarding social evaluation and receipt of the realized changes. Special emphasis has been laid on the last question, especially on the consciousness barriers that occur there. The break of these barriers has been recognizes the basic condition of the forward course of the reform. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gospodarka w procesie reformowania, red. J. Pajestka, PWE, Warszawa 1986.
  2. M. Mieszczankowski, Krótka historia reformy, "Życie Gospodarcze" 1987, nr 30.
  3. E. Łukawer, Ekonomia polska w 40-leciu, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 8,9.
  4. M. Nasiłowski, Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce, Warszawa 1984.
  5. J. Tomidajewicz, Jaki plan, jaki rynek, jaki socjalizm?, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 30.
  6. J. Czekaj, S. Owsiak, Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna, "Życie Gospodarcze" 1988, nr 32, 33.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu