BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rożuk Krzysztof (Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach)
Title
Determinanty jakości w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego w państwie
Determinants of the Quality in the Forming of the Economic Security in the State
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 19, s. 93-99
Keyword
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Bezpieczeństwo, Jakość życia
Economic safety, Security, Quality of life
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przybliżono wybrane aspekty teoretyczne determinant kształtowania jakości polskiego bezpieczeństwa gospodarczego. Opisano istotę bezpieczeństwa gospodarczego. Przedstawiono pojęcie i rodzaje determinant tego bezpieczeństwa w ujęciu teoretycznym, w tym zaproponowano klasyfikację determinant jakości bezpieczeństwa ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)

In this paper, theoretical selected aspects of determinants of the forming the quality of the Polish economic security were introduced. Nature of the economic security was described. Some kinds of determinants of the safety in the theoretical presentation were presented and the own classification of determinants of the quality of the economic security were presented by the Author. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. S. Dębski, Ogólne i szczegółowe kryteria bezpieczeństwa państwa, [w:], Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM.
 2. M. Perczyński, Globalne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1985.
 3. Michałowski S., Bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunkach Wschód-Zachód, PISM, Warszawa 1990.
 4. Frejtag-Mika E., Kołodziejak Z., Putkiewicz W., Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 1996.
 5. H. R. Nau, "Handel międzynarodowy a bezpieczeństwo międzynarodowe" w "Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku" red. nauk.: D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 1997.
 6. K. M. Księżopolski: Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
 7. K. M. Księżopolski, "Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw : metody i środki przeciwdziałania", Warszawa 2004.
 8. T. Jemioło, Główne tendencje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] A. Ciupiński, K. Malak (red.), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, Warszawa 2004.
 9. S. Koziej, Globalne i euroatlantyckie uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2003.
 10. B. Lubas, Metody pomiaru jakości w zarządzaniu marketingiem usług, [w:] M. Adamowicz (red.), Efektywność zarządzania marketingowego, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 11. E. Frejtag-Mika, Z. Kołodziejak, W. Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wyd. Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Radom 1996.
 12. K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu