BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli)
Title
Prognozowanie na podstawie praw funkcjonownia systemu : analiza funkcjonowania systemu w przypadku strukturalnego procesu dostawy produktu
Projecting Based on Rights to Function the System : Analysis of Functioning of the System in Case of the Structural Process of the the Product Delivery
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2012, nr 18, s. 118-135, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Prognozowanie, Logistyka zaopatrzenia, Produkt
Forecasting, Supply logistics, Product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca zawiera rezultaty badań. Dla strukturalnego procesu dostawy produktu wyprowadzono wzory dla prawdopodobieństw warunkowych i funkcji gęstości w przypadku dolnego i nieekstremalnego. Uzyskane relacje zostaną wykorzystane w kolejnej pracy do zbudowania prognoz procesów charakteryzujących działanie badanego systemu. (abstrakt oryginalny)

The work contains results of research. For the structural process of the delivery of the product models for conditional probabilities and the density function were deduced in the case bottom and nonextreme. Get reports will be used at the next work for building forecasts of processes characterizing the functioning of the studied system. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Borowska: Prognozowanie na podstawie praw funkcjonowania systemy. Analiza działania systemu w przypadku zagregowanego wejścia, w: Społeczeństwo i Rodzina Stalowowolskie Studia KUL, Nr 2 (1/2005).
  2. M. Borowska: Prognozowanie na podstawie praw funkcjonowania systemu. Prognozowanie procesów opisujących działanie systemu w przypadku zagregowanego wejścia, w: Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Nr 2 (1/2008).
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu