BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwaśniak Grzegorz (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem narodowym w Polsce po 1989 roku - analiza krytyczna
Strategic management of national security in Poland after 1989 - critical analysis
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 113-123, bibliogr. 9 poz.
International Relations
Keyword
Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie strategiczne, Polityka obronna, Strategia obronna RP
National security, Strategic management, Defence policy, Defence Strategy of the Republic of Poland
Note
summ.
Company
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Układ Warszawski
North Atlantic Treaty Organization (NATO), Warsaw Pact
Abstract
Obserwując podejmowane przez władze RP w ciągu ostatnich kilkunastu lat działania w obszarze bezpieczeństwa, można zauważyć, że Polska ma coraz większe problemy z obroną swojej podmiotowości w stosunkach międzynarodowych i staje się bardziej ich przedmiotem poprzez bierne uleganie wpływom innych państw oraz rozwojowi sytuacji. Paradoksalnie, członkostwo w NATO jeszcze bardziej wzmocniło to niekorzystne zjawisko, a usatysfakcjonowana tym niewątpliwym sukcesem Polska przestała już troszczyć się samodzielnie o własne bezpieczeństwo, zdając się na dobrą lub złą wolę sojuszników. Ponadto widać coraz wyraźniej, że większość z działań podejmowanych przez Polskę w obszarze bezpieczeństwa, to działania doraźne podejmowane pod presją chwili, aktualnych wydarzeń i co gorsza - presji ze strony innych państw, w tym nawet sojuszników. Paradoks ten jest jeszcze bardziej widoczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że NATO wręcz wymaga od swoich członków dużej samodzielności i odpowiedzialności w realizacji swoich narodowych interesów oraz samodzielnej troski o swoje bezpieczeństwo. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. S. Koziej, Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001
  2. Traktat Północnoatlantycki
  3. J. Gryz, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria - praktyka - dydaktyka, Łódź 2006
  4. B. Balcerowicz, Strategia obronna państwa średniej wielkości, Warszawa 1994
  5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej 2 kwietnia 1997 r.
  6. "Rzeczpospolita" z 26 lutego 2008 r.
  7. Strategia bezpieczeństwa RP, przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów 4 stycznia 2000 r
  8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP - 2003.
  9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP - 2007
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu