BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukaszewicz Adriana (Uniwersytet Warszawski)
Title
Sytuacja w Afganistanie i Iraku po interwencji
Situation in Afghanistan and Iraq after the intervention
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 147-168, tab., bibliogr. 7 poz.
International Relations
Keyword
Konflikty zbrojne, Konflikty polityczne, Zwalczanie terroryzmu, Polityka międzynarodowa, Sytuacja polityczno-ekonomiczna
Armed conflicts, Political conflicts, Combating terrorism, International politics, Political and economic situation
Note
summ.
Country
Irak, Afganistan, Stany Zjednoczone Ameryki
Iraq, Afghanistan, United States of America (USA)
Abstract
Przełom wieków przyniósł światu konfrontację zachodniej cywilizacji z islamską. Zamachy z 11 września 2001 r. stały się emanacją narastającego przez lata konfliktu na linii Zachód-islam, a dokładniej na linii USA-islam. Ostatnie dziesięciolecia to epoka dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej i w kwestii utrzymywania światowego porządku. Niestety, jak się wydaje nie do końca poradziły sobie one z odpowiedzialnością nałożoną na ich barki. Od dłuższego czasu zachowania kolejnych rządów USA charakteryzowały się brakiem wyobraźni i zrozumienia złożoności i niejednoznaczności współczesnego świata oraz konieczności stosowania subtelnych i zróżnicowanych sposobów prowadzenia polityki zagranicznej. Przykładem niefrasobliwości politycznej kolejnych gabinetów w odniesieniu do świata islamu może być fakt wspierania w latach 80. ubiegłego wieku przez Stany Zjednoczone terrorystycznej organizacji islamskiej - Al-Kaidy w walce z agresorem radzieckim w Afganistanie. Uznano za zasadne i niezbędne udzielenie pomocy fundamentalistom islamskim. W krótkim czasie okazało się, że przyjęta strategia jest wybitnie krótkowzroczna. Po rozprawieniu się z ZSRR ostrze Al-Kaidy zostało wymierzone w dotychczasowego sojusznika - USA, zaś jeden z głównych partnerów Stanów Zjednoczonych - Osama bin Laden stał się głównym wrogiem Ameryki. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dane UNDP dla 2006 r., www.undp.org
  2. Human Development Index dla 2008 r., UNDP
  3. Inspectors General US Department of State and US Department of Defense, Interagency Assessment of Counternarcotics Program in Afghanistan, July 2007, Department of State Report No ISP-I-07-34.
  4. General Assembly Security Council, UN.
  5. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 1833/2008, http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N08/514/49/pdf/N0851449.pdf?0penElement
  6. J. Neff, Blackwater Evaded Federal Income Taxes, www.mcclatchydc.com
  7. R. Sale, State Department Cancels Blackwater Contract, "Middle East Times" z 7 kwietnia 2009 r., www.metimes.com
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu