BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kohtamäki Natalia (Friedrich-Schiller-Universität Jena, doktorantka)
Title
Niemcy wobec operacji NATO w Afganistanie
Germany's outlook on the NATO's intervention in Afghanistan
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 169-186, bibliogr. 66 poz.
International Relations
Keyword
Zwalczanie terroryzmu, Konflikty zbrojne, Polityka międzynarodowa
Combating terrorism, Armed conflicts, International politics
Note
summ.
Company
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Bundeswehra
North Atlantic Treaty Organization (NATO), Bundeswehr
Country
Niemcy, Afganistan
Germany, Afghanistan
Abstract
Zjednoczenie Niemiec stało się punktem wyjścia do określenia nowej roli tego państwa na arenie międzynarodowej. Niemcy niespodziewanie stały się "europejskim mocarstwem o światowym znaczeniu" i tym samym zostały zmuszone do dokonania przewartościowań, jeśli chodzi o sposób prowadzenia polityki zagranicznej. Pojawiły się głosy, że wreszcie zaczęły postępować stosownie do swojej wielkości i potencjału (Großmacht). Takie stanowisko reprezentowało wielu cenionych politologów i historyków niemieckich, jak: Egon Bahr, Arnulf Baring, Christian Hacke, Hans-Peter Schwarz, czy Gregor Schöllgen. Różnili się oni w kwestii dopuszczalności użycia przez zjednoczone Niemcy środków militarnych w polityce zagranicznej. Niezależnie jednak od obaw, prezentowanych np. przez Egona Bahra odnośnie do wojskowego zaangażowania RFN za granicą, większość badaczy była zgodna, że Niemcy nie mogą "bać się swojej potęgi" i muszą się z nią oswoić. Hans-Peter Schwarz, który już od lat 80. XX w. zwracał uwagę na negatywne skutki prowadzenia polityki zagranicznej pod znakiem "zapomnienia o swojej sile" (Machtvergessenheit), po zjednoczeniu akcentował centralne położenie Niemiec w Europie (Zentralmacht) i wynikającą z niego rolę, jaką państwo to będzie mieć do odegrania w przyszłości. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ambasada USA w RFN, http://usa.usembassy.de/etexts/ga6d-890531.htm (2.06.2009).
 2. G. Schöllgen, Zehn Jahre als europäische Großmacht. Eine Bilanz deutscher Außenpolitik seit der Vereinigung, "Aus Politik und Zeitgeschichte" 2000, nr B24
 3. E. Bahr, Die "Normalisierung" der deutschen Außenpolitik. Mündige Partnerschaft statt bequemer Vormundschaft, "Internationale Politik" 1999, nr 1
 4. G. Schöllgen, Angst vor der Macht. Die Deutschen und ihre Außenpolitik, Berlin 1993.
 5. H.P. Schwarz, Die Zentralmacht Europas. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, Berlin 1994
 6. K. Malinowski, Ewolucja niemieckiej polityki bezpieczeństwa: udział Bundeswehry w operacjach wielostronnych, "Opinie" nr 57 ze stycznia 2003 r
 7. H.W. Maull, Zivilmacht. Bundesrepublik Deutschland. Vierzehn Thesen für eine neue deutsche Außenpolitik, "Europa-Archiv" 1992, nr 10
 8. R. Mützenich, Militärmacht und Friedensstifter, "WeltTrends" 2008, nr 58
 9. G. Hellmann, Rekonstruktion der"Hegemonie des Machtstaates Deutschland unter modernen Bedingungen"? Zwischenbilanzen nach zehn Jahren neuer deutscher Außenpolitik, Vorgelegt auf dem 21. Wissenschaftlichen Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft in Halle/Saale, 1.-5. Oktober 2000, http://www.soz.uni-frankfurt.de/hellmann/mat/hellmann-halle.pdf, (1.06.2009).
 10. P. Buras, Dokąd prowadzi "niemiecka droga"? O polityce zagranicznej Niemiec 2001-2004, Wrocław 2005
 11. C. Hacke, Traditionen und Stationen der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland, "Aus Politik und Zeitgeschichte" 1988, t. 88, nr B 3
 12. J. Kiwerska, Stosunki niemiecko-amerykańskie 1992-2002, Poznań 2003
 13. Wywiad z kanclerzem G. Schröderem dla "Die Zeit" z 18 października 2001 r.
 14. A. Geroudet, Mocarstwo cywilne Niemcy?, w: R. Gelles (red.), Niemcy w otoczeniu międzynarodowym, Wrocław 2007
 15. B. Meyer, Von der Entscheidungsmündigkeit zur Entscheidungsmüdigkeit. Nach zehn Jahren Parlamentsvorbehalt für Bundeswehreinsätze naht ein Beteiligungsgesetz, "HSFK Report" 2004, nr 4
 16. "The Wall Street Journal" z 13 lipca 1994 r.
 17. A. Geis, Die Zivilmacht Deutschland und die Enttabuisierung des Militärischen, "HSFK Standpunkte. Beiträge zum demokratischen Frieden" 2005, nr 2
 18. K. Malinowski, System decyzyjny w polityce bezpieczeństwa RFN a udział Bundeswehry w wielostronnych operacjach militarnych, "Opinie i ekspertyzy" lipiec 2004 r., nr 1
 19. S. Merz, Still on the Way to Afghanistan? Germany an Its Forces in the Hindu Kush, "A SIPRI Project Paper" z listopada 2007 r.
 20. "Spiegel-online" z 6 lipca 2009 r.: Merkel verleiht erste Tapferkeitsorden an Soldaten, http://www.spiegel.de/politik/deutschland70,1518,634613,00.html (7.07.2009).
 21. W. von Bredow, Global denken, global handeln (aber nicht im Alleingang) : Deutsche Sicherheitsund Militärpolitik in der Transformation, w: S. Böckenförde (red.), Chancen der deutschen Außenpolitik. Analysen-Perspektiven-Empfehlungen, Dresden 2005
 22. H.J. Gießmann, Die Bundeswehr - ein Instrument der Außenpolitik?, "WeltTrends" 2007, nr 55
 23. S. Mannitz, Bundeswehr als Freund und Helfer in aller Welt? Das Soldatenbild der Bundeswehr auf dem Prüfstand der Transformation, "HSFK Standpunkte" 2007, nr 3
 24. Ministerstwo Obrony RFN, http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/sicherheitspolitik/grundlagen/weissbuch2006 (1.07.2009).
 25. Ist die Bundeswehr Ihrer Ansicht nach in Afghanistan im Kriegseinsatz, oder handelt es sich um einen humanitären Einsatz?, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2121/umfrage/afghanistan-krieg-oder-humanitaerer-einsatz-der-bundeswehr (28.06.2009).
 26. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,647081,00.thml (07.10.2009).
 27. C. Heinzle, Grenzen zwischen ISAF und OEF verwischen, http://www.tagesschau.de/ausland/meldung29042.html (25.06.2009).
 28. Für die Soldaten ist es Krieg, http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,632315,00.html (25.06.2009).
 29. http://www.linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1229889241 (5.07.2009).
 30. http://www.zeit.de/online/2008/06/Montagskolumne-Joschka-Fischer-Afghanistan (1.06.2009) .
 31. Informacje na stronie internetowej frakcji parlamentarnej FDP, http://www.fdp-fraktion.de (2.07.2009).
 32. http://www.rp-online.de (2.07.2009).
 33. Das Afghanistan-Konzept der Bundesregierung. September 2008 dostępny na stronie niemieckiego MSZ, http://www.auswaertiges-amt.de (2.07.2008).
 34. M. Malek, Dauerbrenner Afghanistan in Deutschland, http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2732693,00.html (5.05.2009).
 35. T. Noetzel, B. Schreer, German Special Operations Forces, "SWP Comments" 2006, nr 26
 36. M. Baraki, Afghanistan nach Petersberg, "Blätter für deutsche und internationale Politik" 2002, nr 2
 37. F. Danner, Ratlos am Hindukusch, "Internationale Politik" 2005, nr 11
 38. S. Lange, Die Bundeswehr in Afghanistan. Personal und technische Ausstattung in der Einsatzrealität, "SWP Studie" z marca 2008 r
 39. "Die Welt" z 1 października 2009 r., http://www.welt.de (26.10.2009).
 40. B. Wiśniewski, Program polityki zagranicznej Baracka Obamy, "Biuletyn PISM", nr 49 (517) z 7 października 2008 r.
 41. "Die Welt" z 28 marca 2009 r., http://www.welt.de/welt_print/article3458928/Mehr-Hilfe-mehr-Soldaten-mehr-Diplomatie.html (15.06.2009).
 42. Informacja niemieckiego MSZ Afghanistan-Konferenz in den Haag: Gemeinsame Strategie für Afghanistan, http://www.auswaertigesamt.de (2.07.2009).
 43. J. Varwick, Auf dem Weg zum Weltpolizisten?, "Aus Politik und Zeitgeschichte" 2009, nr 15,
 44. "Die Welt" z 1 października 2009 r., http://www.welt.de/politik/deutschland/article4700353/Mehr-Soldaten-nach-Afghanistan-Aber-wie-viele.html (07.10.2009).
 45. T. Noetzel, B. Schreer, Krieg oder Nicht-Krieg?, "Internationale Politik" 2007, nr 4
 46. H.-P. Schwarz, Republik ohne Kompass. Anmerkungen zur deutschen Außenpolitik, Berlin 2005
 47. T. Noetzel, S. Scheipers, Flüchten oder Standhalten, "Internationale Politik" 2007, nr 11
 48. Breite Bevölkerungsmehrheit gegen Tornado-Einsatz in Afghanistan z 6 lutego 2007 r. w internetowym wydaniu gazety "NGO-online", http://www.ngo-online.de (5.05.2009).
 49. Wie stehen Sie zu der beschlossenen Aufstockung des deutschen Truppenkontingents in Afghanistan im Herbst von 3500 auf4500 Soldaten?, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1082/umfrage/aufstockung-des-truppenkontingents-in-afghanistan (28.06.2009).
 50. Sollte dem Wunsch von Barack Obama nach einem verstärkten deutschen Engagement in Afghanistan entsprochen werden?, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2238/umfrage/verstaerktes-engagement-der-deutschen-in-afghanistan (30.06.2009).
 51. "Spiegel-online" z 3 lipca 2007 r., Wähler wollen schnellen Afghanistan Abzug, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,634042,00.html (4.07.2009).
 52. "Stern", Mehrheit der Deutschen für Abzug, http://www.stern.de (10.06.2008).
 53. Tausende demonstrieren gegen Afghanistan-Einsatz, http://www.spiegel.de;
 54. Ostermarschierer mit Nachwuchssorgen, http://www.wdr.de/themen/politik/veranstaltung/ostermarsch_2009/index.jhtml (5.06.2009).
 55. K. H. Biesoldem, Endlose Albträume, "Die Zeit" z 26 marca 2009 r. http://www.zeit.de/2009/14/PS-Trauma_Interview (12.06.2009).
 56. Wiederaufbau und Sicherheit, www.auswaertiges-amt.de (12.06.2009).
 57. Deutsches Engagement beim Wiederaufbau der afghanischen Polizei, www.auswaertiges-amt.de.
 58. Afghanistan-Konferenz in den Haag: Gemeinsame Strategie für Afghanistan, www.auswaertiges-amt.de.
 59. http://www.eupol-afg.eu (15.06.2009).
 60. EUPOL Afghanistan - Unterstütz-ung de EU für die afghanische Polizei, www.auswaertiges-amt.de (15.06.2008).
 61. T. Murray, Police-Building in Afghanistan: A Case Study of Civil Security Reform, "International Peacekeeping" 2007, t. 14, nr 1
 62. http://www.kabul.diplo.de (2.07.2009).
 63. T. Risse, Was in Afghanistan auf dem Spiel steht, "Internationale Politik" 2007, nr 4
 64. L. von Törne, Was will Deutschland noch in der NATO?, "Tagesspiegel" z 3 marca 2008 r.
 65. S. Löwenstein, Im Notfall in ganz Afghanistan, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 5 lutego 2008 r.
 66. C.C. Malzahn, Wer Krieg führt, soll auch Krieg sagen, http://www.spiegel.de/politik/debatte/0,1518,464917,00.html (2.06.2009).
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu