BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smolaga Mateusz
Title
Chińska Republika Ludowa jako beneficjent oficjalnej pomocy rozwojowej
People's Republic of China as a beneficiary of the official development aid
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 189-209, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
International Relations
Keyword
Pomoc gospodarcza, Pomoc zagraniczna, Rozwój gospodarczy państwa, Milenijne Cele Rozwoju, Wskaźnik rozwoju społecznego, Oficjalna Pomoc Rozwojowa
Economic assistance, Foreign aid, Economic development of the country, Millennium Development Goals (MDGs), Human Development Index (HDI), Official Development Assistance (ODA)
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Country
Chiny
China
Abstract
Przez Oficjalną Pomoc Rozwojową (z ang. Official Development Assistance - ODA) powinniśmy rozumieć granty, preferencyjne kredyty (których jedna czwarta ma postać darowizny) oraz pomoc techniczną, dostarczane bilateralnie bądź multilateralnie krajom rozwijającym się przez kraje rozwinięte. Wsparcie to musi być przeznaczone na rozwój gospodarczo-społeczny biorcy, a nie np. na cele wojskowe. Tradycyjni, a zarazem główni, dawcy ODA są skupieni w Komitecie Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee - DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD). DAC OECD publikuje listę państw, dla których pomoc może być klasyfikowana jako ODA (DAC List of ODA Recipients). Istnieje poważny problem z klasyfikacją ChRL - czy można jeszcze to państwo zaliczać do grona krajów rozwijających się. Będąc w Pekinie, Fuzhou, czy Szanghaju, można mieć co do tego liczne wątpliwości. Jednakże należy pamiętać, że współczesne Chiny kontynentalne to kraj wielu sprzeczności - wielkiego bogactwa obok skrajnej biedy. Można - podobnie jak Unia Europejska - tłumaczyć, że liczne przemiany gospodarcze powodują, iż ChRL powinna być traktowana jako państwo przechodzące transformację ekonomiczną, a nie kraj rozwijający się. Należy jednak pamiętać, że ChRL od początku istnienia miała ambicje stania się liderem globalnego Południa i udzielała wybranym państwom pomocy rozwojowej. Nie przeszkadza to jednak Pekinowi odgrywać roli kraju rozwijającego się. Szczególnie jeżeli może to przynieść wymierne zyski (np. podczas podpisywania umów o przyznaniu ODA czy przystępowania do reżimu Protokołu z Kioto). (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. China. Country Strategy Paper 2007-2013. Draft, European Commission, s. 10, http://www.asia-programming.eu/wcm/dmdocuments/draft_CSP_China.pdf.
  2. M. Smolaga, Ewolucja założeń i charakter pomocy rozwojowej świadczonej przez Chińską Republikę Ludową [w druku].
  3. Tories Hit Out at UK Aid to China, strona serwisu informacyjnego BBC, www.bbc.co.uk (12.03.2009).
  4. M. Magnier, B. Demick, China Opens Door to Foreign Aid, http://www.theage.com.au/news/world/china-opens-door-to-foreign-aid/2008/05/16/1210765170798.html?page=2.
  5. China's Progress Towards the Millennium Development Goals 2008 Report, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, United Nations System in China, 2008
  6. Report on the Implementation of the 2008 Plan for National Economic and Social Development and on the 2009 Draft Plan for National Economic and Social Development, http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/15/content 11013328.htm
  7. From Recipient to Donor: WFP Photo Show Marks 30-year Cooperation with China, www.chinaview.cn (10.03.2009).
  8. R. Watanabi, Analyze the Changes in the Japanese ODA Policy Towards China Since 1979, Graduate School of Media and Governance, http://www.kri.sfc.keio.ac.jp/report/mori/2003/C-5.htm.
  9. Overview of Official Development Assistance (ODA) to China, http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/china/index.html.
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu