BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ożarek Grażyna (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)
Title
Obowiązki biznesu wynikające z umowy społecznej
Business Obligations as a Consequence of a Social Contract
Source
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2007, vol. 10, nr 1, s. 181-186
Annales. Ethics in Economic Life
Keyword
Zaufanie społeczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa
Social trust, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise responsibility
Note
summ.
Abstract
Odpowiedzialność społeczna biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR), to szerokie i dynamiczne podejście koncentrujące się na mechanizmach zarządzania obejmujących odpowiedzialność, kierowanie i etykę w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych. W artykule postawiono tezę, że najważniejszym obowiązkiem i najcenniejszą formą społecznej odpowiedzialności biznesu są takie działania, które przyczyniają się do wytwarzania wysokiej jakości produktów/usług przy stałym obniżaniu kosztów produkcji, a tym samym produktu. (fragment tekstu)

Corporate Social Responsibility (CSR) concentrates on managing mechanisms which involve responsibility, management and ethics. A thesis proposed in the article is that the most valuable form of CSR are actions that contribute to the production/delivery of high-quality goods or services. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S.T. Foster, Managing Quality an Integrative Approach, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
  2. Ikea ostrzega przed groźnymi łóżeczkami, "Życie Warszawy", 29 marca 2006.
  3. P. Rożyński, Megawyroki za megaoszustwa, "Gazeta Wyborcza" 14 lipca 2004.
  4. P. Kotler, Konkurencyjność a charakter społeczny, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
  5. A. Stafiej, P. Próchenko, CSR - komunikowanie o społecznej odpowiedzialności biznesu, www.opoka.org.pl/x/xb/csr.html
  6. Społeczna odpowiedzialność biznesu w percepcji Polaków. Opracowanie ARFP na podstawie referatu K. Janickiego wygłoszonego podczas Konferencji Instytutu Spraw Publicznych "Świadomość Ekonomiczna Społeczeństwa i Wizerunek Biznesu", 7 kwietnia 2004 r.
  7. A. Mitraszewska, Nowe oblicze filantropii, "Gazeta Wyborcza" 27 lipca 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-2226
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu