BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubas Barbara (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Skuteczność reklamy zewnętrznej na przykładzie Warszawskich Przejść Podziemnych
Efficiency of Outside Advertisement on the Example of the Warsaw Underpasses
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 17, s. 72-83, rys., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Reklama zewnętrzna, Efektywność reklamy
Outdoor advertising, Advertising efficiency
Note
streszcz., summ.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Artykuł stanowi analizę przykładu wykorzystania reklamy zewnętrznej w przejściach podziemnych Warszawy. Ogromny projekt realizowany przez firmę Media Spot stanowi doskonały przykład na wykorzystany z sukcesem pomysł zadbania o innowacyjność w urozmaiceniu krajobrazu miejskiego stolicy. Reklama zewnętrzna siedmiu firm umieszczona na dwunastu ekranach LCD zachwycała nowoczesnością, przykuwała uwagę i co najważniejsze okazała się strzałem w dziesiątkę w miejscu gdzie zagospodarowano przestrzeń do tej pory szarą i kojarzącą się z brudem i miejscem, które trzeba szybko opuścić. (abstrakt oryginalny)

The article constitutes analysis of the example of using the outside advertisement in underpasses of Warsaw. Huge project fulfilled by the Media Spot Company constitutes perfect example to the idea used with the success of taking care of the innovation in adding variety to the municipal landscape of the capital city. The outside advertisement of seven companies put on twelve LCD screens enraptured with the modernity, riveted the attention and most importantly was turn out to be a great success in the place where the space was developed so far grey and forming a relationship with dirt and the place which it is necessary quickly to leave. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Lubas B. Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce, Przegląd Prawno-Ekonomiczny nr 16 (3/2011).
  2. Lux J., Michalska-Kobiela A., Reklama, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", Warszawa 2001.
  3. Nawrocki T., Miasta nasze a w nich ....Kilka refleksji o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę, Warszawa 2006.
  4. Nawrocki T., Miasto bez centrum. Centrum Katowic w oczach mieszkańców. w: Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M. S. (red.): Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Warszawa 2005.
  5. Russell J. T., Lane W. R., Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu