BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dec Roman
Title
Zarządzanie zespołem w sektorze bankowym
Team Management in the Banking Sector
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 15, s. 92-101, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Sektor bankowy, Kwalifikacje menedżera, Osobowość lidera, Przywództwo
Human Resources Management (HRM), Banking sector, Managerial qualifications, Leader's personality, Leadership
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania zespołem, w kontekście sektora bankowego. W opracowaniu zawarto szereg zmian zachodzących w sektorze min. postępująca informatyzacja, która rodzi potrzebę szczególnej uwagi i zrewidowania poglądów na temat roli menedżerów i zarządzania zespołem. Wymieniono najczęściej występujące problemy i przedstawiono propozycję rozwiązań min. autor zauważył, że w przypadku bankowości roku jako okres weryfikacji efektywności działania, i nagradzania jest zbyt długi. Ponadto mimo, dostępności do wiedzy na temat skutecznego zarządzania zespołem i realizowanych szkoleń w tym zakresie samo wprowadzanie nowych rozwiązań jest mało skuteczne. (abstrakt oryginalny)

The author presents the key issues concerning the team management, in the context of the banking sector. The paper contains a series of changes in the sector e.g. developing of new information technology, which creates the need for special attention and revision of views on the role of managers and management team. The most common problems and proposes of solutions were presented e.g. author noted that in the year as the period of banking activity efficiency activities verification is too long. Moreover, despite the availability of knowledge about effective team management and ongoing training in this area, the implementing of new solutions is not very effective. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. H. Król, A. Ludwiczyński, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
  3. A. Reed, Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM). Innowacje, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
  4. T. Rostkowski, D. Danilewicz [red. ], Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin, Warszawa 2012-01-27
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu