BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucoń Paweł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Święty Iwo Hélory - patron prawników
Saint Yves Hélory (Ivo of Kermartin) - The Patron of Lawyerse
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2011, nr 14, s. 5-10, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Historia prawa, Wymiar sprawiedliwości, Religia, Kościół katolicki
Legal history, Judiciary, Religion, Roman Catholic Church
Note
streszcz., summ.
Abstract
Święty Iwo Hélory był sędzią, adwokatem i kapłanem. Choć wielu o tym nie pamięta, jest też patronem prawników. Dlatego, zwłaszcza w środowisku prawniczym, warto wracać myślą do takiej postaci i przypominać ją. Bez wątpienia ów Święty łączy w sobie piękne cechy oraz prezentuje wartości uniwersalne i ponadczasowe. Niech życie świętego Iwona, pełne cnót i miłości do Boga, stanowi wzór i zachętę dla wszystkich poszukujących prawdy, dobra i piękna. (abstrakt oryginalny)

May 19 is the annual commemoration day of Saint Yves Hélory, the patron of lawyers and particularly of barristers. Nowadays, one can think a saint patron is an archaic institution. Nothing could be further from the truth. St Ivo of Kermartin embodies finest qualities and represents universal and timeless values. He was a judge unrivalled in uniting earthly justice with Christian love of neighbour. He was also an excellent and noble lawyer, open-minded, clever and skilled in reconciling warring factions. Ultimately, he was a priest full of apostolic enthusiasm, actively engaged in charity work. Mostly, however, he was a man with godly heart who prioritised Christ, the love of whom drove St Ivo to care for the poorest and the disadvantaged. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębska M., Dębski M., Legenda na dzień świętego Iwona, "Palestra", 2010, nr 5-6.
  2. Karabowicz A., Tatara K., Święty Iwo Hélory - patron prawników, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2005, t. LVII, z. 2.
  3. Langrod J.S., O św. Iwonie patronie adwokatów, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Paryż - Poznań - Wilno - Zakopane 1931.
  4. Stawicka E., Święty Iwo, patron adwokatów, "Palestra" 2001, nr 11-12.
  5. Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2002.
  6. Waliszewska E., Św. Iwo patron prawników, Poznań 2003.
  7. Waliszewska E., Iwo z Bretanii. 700-lecie śmierci świętego, stan na 2 lutego 2011, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html.
  8. Wielgus S. (red.), Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997.
  9. Wisłocka-Sieprawska K., Żuraniewska A., Sympozjum w Tréguier, "Palestra" 2002, nr 11-12.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu