BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Curanović Alicja (Uniwersytet Warszawski)
Title
Religia w myśli politycznej i aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej
Religion in the political thought and international activities of the Russian Federation
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 40, nr 3/4, s. 211-229, bibliogr. 46 poz.
International Relations
Keyword
Polityka wyznaniowa, Religia, Polityka zagraniczna, Polityka wewnętrzna
Religious policy, Religion, Foreign policy, Domestic policy
Company
Rosyjska Cerkiew Prawosławna
Russian Orthodox Church
Country
Rosja
Russia
Abstract
Po II wojnie światowej większość socjologów nie kwestionowała ścisłego związku między modernizacją i sekularyzacją. W latach 70. XX w. pojawiło się jednak nowe tzw. transformacyjne podejście, którego wyznacznikiem stała się teza zakładająca, że religia w obliczu modernizacji i globalizacji nie znika, lecz tworzy nowe formy. W społeczeństwach postindustrialnych sacrum nie zniknęło, lecz jedynie przesunęło się ze sfery publicznej (przestrzeni neutralnej światopoglądowo) do sfery prywatnej, często nieuchwytnej dla badań socjologicznych - nastąpiła "prywatyzacja religii" (pojęcie Thomasa Luckmanna). Uwagi te odnoszą się przede wszystkim do sytuacji wyznaniowej w Europie, którą Peter L. Berger uznał za laicką anomalię w nadal bardzo religijnym świecie. Amerykański socjolog religii twierdzi, że to, co było uważane za objawy nieuchronnego procesu zeświecczenia społeczeństwa, w rzeczywistości odnosi się tylko do bardzo nielicznej w skali świata elity zorientowanej na ideały oświeceniowe. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ю. Рябых, Внешнеполитические ориентиры Русской православной церкви (1991-2000), "Pro et Contra" 2001, nr 4.
 2. P.L. Berger, The Desecularisation of the World. A Global Overview, w: P.L. Berger (red.), The Desecularisation of the World. Resurgent Religion and World Politics, Washington 2005
 3. T. Doktór, Wokół problemu sekularyzacji, w: P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006
 4. P. Beyer, Religia i globalizacja, Kraków 2005.
 5. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005
 6. P. Michel, Polityka i religia. Wielka przemiana, Kraków 2000
 7. G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007
 8. E. Shakman Hurd, The Politics of Secularism in International Relations, Pinceton-Oxford 2008.
 9. Д.Е. Фурман, К. Каариайнен, Религиозность в России в 90-е годы XX- начале XXI в., Москва 2006
 10. A.V. Mitrofanova, The Politicization of Russian Orthodoxy, Stuttgart 2005.
 11. http://religion.sova-center.ru/publications/4D646C9/5774C69 (22.09.2008).
 12. В.В. Аверьянов, А.Н. Анисимов, И.Л. Бражников, Я.А. Бутаков, П.В. Калитин, Русская доктрина (сергиевский проект), Москва 2007
 13. Проект Россия, Москва 2008
 14. Проект Россия: Выбор пути, Москва 2008
 15. Войны креатива 2008-2012, Москва 2009.
 16. М. Леонтьев, А. Невзоров (red.), Крепость Россия, Москва 2008.
 17. В. Ларионов, Православная монархия. Национальная монархия в России. Утопия или политическая реальность, Москва 2007.
 18. В.А. Бачинин, Национальная идея для России. Исторические очерки политической теологии и культурной антропологии, Петербург 2005..
 19. R. Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne z czasów prezydentury Putina, Toruń 2007
 20. http://www.religion.sova-center.ru/publications/6C5D34A /6C5DB9C (22.09.2008).
 21. http://www.religare.ru/2_56590_1_21.html (26.09.2008).
 22. W. Radziwiłowicz, Ikona Stalina, URL: http://wyborcza.pl/1,75477,5995769,Ikona_Stalina.html (27.11.2008).
 23. A. Verkhovsky, The Role of the Russian Orthodox Church in Nationalist. Xenophobic and Antiwestern Tendencies in Russia Today: Not Nationalism, but Fundamentalism, "Religion, State & Society" 2002, t. 30, nr 4
 24. http://www.religare.ru/2_56589_1_21.html (26.09.2008).
 25. С. Филатов, Традиционные религии, «русская цивилизация» и суверенная демократия, w: А. Малашенко, С. Филатов (red.), Религия и конфликт, Москва 2007.
 26. A. Akhiezer, Time to Decide on Russia's Identity, "Russia in Global Affaires" 2006, nr 3.
 27. A. Okara, Sovereign Democracy: A New Russian Idea or a PR Project?, "Russia in Global Affaires" 2007 nr 2.
 28. http://www.religare.ru/2_28843_1_21.html (26.09.2008).
 29. В.Г. Беспалько, Духовная безопасность как объект уголовно-правовой охраны, "Право и безопасность" 2006, nr 3-4..
 30. S. Mozgovoj, Siloviki im Dienste der Orthodoxie, "Osteuropa" 2004, t. 54, nr 4
 31. J. Burlyai, Russia's Latin American Tango, "International Affaires" 2007, nr 7
 32. http://www.religare.ru/2_53598_1_21. html (8.03.2009).
 33. http://www.mospat.ru/archive/nr309043.htm?print=1 (6.10.2008).
 34. G. Simons, The Russian Orthodox Church and Its Role in Cultural Production, Stockholm 2005,
 35. http://www.rian.ru/religion/20060529/48772062.html (7.10.2008).
 36. http://www.patriarchia.ru/db/text/472642.html (11.03.2009).
 37. О. Церпицкая, Взаимодействие Русской Православной Церкви и российского государства в мировом сообществе, Петербург 2006.
 38. http://www.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=629499 (9.10.2008).
 39. http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=archive&div=8464 (19.08.2007).
 40. http://www.interfax-religion.ru/orthodoxy/?act=archive&div=10059 (5.09.2007).
 41. http://www.mospat.ru/archive/7845.html (6.10.2008).
 42. http://www.mo- spat.ru/archive/7952-1.html (2.10.2008).
 43. М.П. Мчедлов, О социальной концепции русского православия, Москва 2002.
 44. http://www.rusk.ru/st.php?idar=22440 (22.09.2008).
 45. http://www.kremlin.ru/text/apperas/2006/07/108171.shtml (8.10.2008).
 46. http://www.patriarchia.ru/db/text/432013.html (16.01.2009).
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu