BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Anna (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Title
Stosunki Unia Europejska - Rosja i ich implikacje dla ładu międzynarodowego
EU - Russian relations and their implications for international order
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 39, nr 1/2, s. 95-112, bibliogr. 30 poz.
International Relations
Keyword
Stosunki międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Polityka międzynarodowa
International relations, Foreign policy, International politics
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Rosja
Russia
Abstract
Wydarzenia 2008 r. uwidoczniły istnienie zasadniczych różnic między Unią Europejską i Federacją Rosyjską, które powodują, że wzajemne relacje są tak trudne jak nigdy wcześniej od czasu zakończenia "zimnej wojny". Zbyt dużym uproszczeniem byłoby sprowadzanie problemów między Unią Europejską i Rosją do różnic w sprawach bezpiecznych dostaw surowców energetycznych, braku porozumienia na temat przyszłości Kosowa czy też irańskiego programu nuklearnego oraz "zawieszenia" przez Rosję funkcjonowania w Traktacie o siłach konwencjonalnych w Europie (CFE). Przyczyną i prawdziwym źródłem rozbieżności jest inne podejście do kwestii suwerenności, porządku międzynarodowego oraz siły w stosunkach międzynarodowych, co najdobitniej było widoczne w czasie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego i rosyjskiej odpowiedzi na gruziński atak na stolicę Osetii Południowej w sierpniu 2008 r. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. D. Trenin, Russia Leaves the West, "Foreign Affairs" 2006, nr 4
 2. S. Karaganow, A New Epoch of Confrontation, "Russia in Global Affairs" 2007, nr 4
 3. D. Simes, Losing Russia. The Costs of Renewed Confrontation, "Foreign Affairs" 2007, nr 6
 4. W. Surkow, Sovereignty is a Political Synonym for Competitiveness, wystąpienie na zjeździe Zjednoczonych Aktywistów Rosyjskich, 7 lutego 2006: http://www.edinros.ru
 5. Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej, informacja dla prasy z 16 marca 2007: http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/4208.htlm.
 6. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2003
 7. J. Bratkiewicz, Europa, Eurazja, Azjopa (idealizacyjne modele rosyjskiej polityki zagranicznej), "Sprawy Międzynarodowe" 2007, nr 2
 8. Z. Brzeziński, Putin S Choice, The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, "Washington Quarterly", wiosna 2008
 9. K. Barysch, Russia, Realism and EU Unity, London 2007
 10. A. Walicki, O inteligencji, liberalizmach i o Rosji, Kraków 2007
 11. J. Sherr, Russia and The West: A Reassessment, "The Shrivenham Papers" 2008, nr 6
 12. B. Ferrero-Waldner, Bez jedności Unii zabraknie energii, "Gazeta Wyborcza" z 14 kwietnia 2008
 13. I. Krastev, Russia as the "Other Europe", "Russia in Global Affairs" 2007, nr 4.
 14. A. Stent, Berlin's Russia Challenge, "The National Interest", marzec/kwiecień 2007
 15. M. Leonard, N. Popescu, Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska-Rosja, Londyn-Warszawa 2008
 16. Ch. Grant, Preparing for the Multipolar World: European Foreign and Security Policy in 2020, London 2007
 17. G. Santori, Teoria demokracji, Warszawa 1994
 18. M. Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Leiden-Boston 2003
 19. H. Kissinger, The Three Revolutions, "Tribune Media Services Inc." z 7 kwietnia 2008
 20. M. Leonard, Divided Word. The Struggle for Primacy in 2020, London 2007.
 21. R. Cooper, The Post-Modern State, w: M. Leonard (red.), Re-Ordering the World: The Long-Term Implications of September 11th, London 2002
 22. H. Bull, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, New York 1977
 23. J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Warszawa 2007.
 24. R. Kagan, The Return of History and the End of Dreams, New York 2008, s. 104-105.
 25. R. Lyne, S. Talbott, K. Watanabe, Growing Pains Or a Paradigm Shift ? A Trilateral View of a Changing Relationship with Russia, "Russia in Global Affairs" 2006, nr 4
 26. R.D. Asmus, Europe's Eastern Promise. Rethinking NATO and EU Enlargement, "Foreign Affairs" 2008, nr 1.
 27. Blackwill, The Three Rs. Rivalry, Russia, Ran, "The National Interest", styczeń/luty 2008
 28. W. Milow, Russia-EU Energy Dialog: Filling a Vacuum, "Russia in Global Affairs" 2007, nr 4
 29. J. Sherr, Russia and The West: A Reassessment, "The Shrivenham Papers" 2008, nr 6.
 30. J. Nye, Using American Power Smartly: Advice to the Next U.S. President, Pacific Forum CSIS, Issues and Insights 2008, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu