BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lakomy Miron (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Bliski Wschód w polityce zagranicznej Francji na początku XXI wieku
The Near East in French foreign policy in the early 21st century
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2009, t. 39, nr 1/2, s. 157-178, bibliogr. 44 poz.
International Relations
Keyword
Polityka zagraniczna, Polityka międzynarodowa, Konflikty zbrojne, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Foreign policy, International politics, Armed conflicts, International security
Country
Bliski Wschód, Francja
Middle East, France
Abstract
Od końca II wojny światowej obszar Bliskiego Wschodu zajmuje wyjątkowe miejsce w polityce zagranicznej Republiki Francuskiej. Mimo poważnych problemów w koloniach na przełomie lat 40. i 50. XX w., zwłaszcza na obszarze Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki, Paryż starał się utrzymać swoje zaangażowanie w rejonie Zatoki Perskiej, czego przykładem może być nawiązanie w latach 50. ubiegłego wieku bliskiej współpracy wojskowej z Izraelem. W 1956 r. IV Republika zaangażowała się w konflikt sueski, który po interwencji Stanów Zjednoczonych i ZSRR zakończył się dyplomatyczną klęską Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. Politykę IV Republiki względem Bliskiego Wschodu w tamtym okresie cechowała przede wszystkim współpraca z Izraelem, skierowana przeciwko Egiptowi Gamala Abdela Nassera, wspomagającego powstanie antyfrancuskie Narodowego Frontu Wyzwolenia w Algierii. Dojście generała Charles'a de Gaulle'a do władzy w 1958 r., niechętnie przyjęte w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, oznaczało jednak zwrot w tej polityce. Szybkie zakończenie konfliktu w Algierii sprawiło, że dyplomacja francuska uzyskała większe pole manewru na arenie międzynarodowej, co zostało wykorzystane w 1967 r. w trakcie wojny sześciodniowej. Wtedy też de Gaulle, popierając stanowisko ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, głośno opowiedział się po stronie państw arabskich. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. A. Biad, L'Armament nucleaire israelien, "Annuaire Francais de Relations Internationales", Brussels, 2005, vol. VI
 2. F. Costigliola, France and the United States. The Cold Alliance since the World War II, New York 1992
 3. www.charles-de-gaulle.org, (03.06.2008).
 4. H. Gherari, Les relations franco-israeliennes de 2002 a 2005. Entrée passion et raison, "Annuaire Français de Relations Internationales", Brussels, 2006, vol. VII.
 5. F.X. Tregan, Du bon usage de la reforme des institutions palestiniennes, "Annuaire Francais de Relations Internationales", Brussels, 2005, vol. VI
 6. D. Warszawski, Pięć lat rzezi, Gazeta.pl, 10.04.2005: http://www.gazeta.pl, (04.06.2008).
 7. H. Hassan-Yari, A. Ousman, La dechirure transatlantique: Le Moyen-Orient, Pomme de discorde, w: Les relations transatlantiques et l'environnement internationale, Paris 2005,
 8. Europeans Split with U.S. on Need for Iraq Attack, "The New York Times" z 22 lipca 2002
 9. D. Bauchard, Maghreb-Moyen-Orient. Contribution pour une politique volontariste de la France, Rapport Avicenne z 23 kwietnia 2007
 10. S. Ghiles Meilhac, La relation entre Israel et l'Union Europeenne a l'epreuve de la seconde Intifada, "Actualites de Moyen-Orient et du Maghreb", Paris, 2008, nr 5
 11. J.-F. Daguzan, La victoire du Hamas: de l'angoisse a un timide espoir, "Notes de la FRS" 4 kwietnia 2006
 12. J. Mayaleh, Le Hamas au pouvoir: de la confrontation au dialogue?, w: Actualite Maghreb/Moyen-Orient 5, Institute Français de Relations Internationales, kwiecień 2006
 13. D. Bauchard, Israel 2007: bilan et perspectives, Perspectives Maghreb-Moyen-Orient, Paris 2007
 14. X. Pacreau, La France et L'Allemagne a travers la crise irakienne: objectifs et mobiles, "Annuaire Français de Relations Internationales", Brussels 2004, vol. V
 15. Y. Boyer, Petite et grande historie autor de la crise iraquienne, "Annuaire Français de Relations Internationales", Brussels, 2004, vol. V
 16. D. Colard, La problematique de l'elargissement a l'Est de l'OTAN et de l'Union europeenne, w: J. Tercinet, Les relations transatlantiques et l'environnement internationale, Paris 2005
 17. F. Vergniolle de Chantal, L'impact de la guerre en Iraq sur la scene politique americaine, "Annuaire Français de Relations Internationales", Brussels 2005, vol. VI
 18. D. Colard, L'Axe Paris-Berlin-Moscou: Le "camp de refus" dans la crise iraquienne (2002-2003), "Annuaire Français de Relations Internationales", Brussels 2004, vol. V
 19. A. Macleod, Le triangle Etats Unis-France-Grande-Bretagne et la crise irakienne de 2002-2003, w: J. Tercinet (red.), Les relations transatlantiques et l'environnement internationale, Paris 2005
 20. J.F. Guilhaudis, La degradation des relations transatlantiques et l'evolution du systeme de securite occidental, w: J. Tercinet (red.), Les relations transatlantiques et l'environnement internationale, Paris 2005
 21. www.diplomatie.gouv.fr, (04.06.2008)
 22. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Francji P. Douste-Blazy'ego, Bruksela, 22 czerwca 2005 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (04.06.2008).
 23. Komunikat rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej, Paryż, 29 sierpnia 2005 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 24. Deklaracja ministra spraw zagranicznych Republiki Francuskiej P Douste-Blazy'ego, Paryż, 5 listopada 2006 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 25. Komunikat rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Francuskiej Pascala Andreaniego, Paryż, 26lutego2008 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 26. P. Errera, La crise nucleaire iranienne, "Annuaire Français de Relations Internationales", Brussels 2005, vol. VI
 27. www.iranwatch.org, (06.06.2008).
 28. G. Perkovich, Five scenarios for the Iranian Crisis, Proliferation Papers, IFRI, Paris 2006
 29. D. Noble, Le programme nucleaire iraniene: perspective americaine, w: G. Schlumberger, Ou va l'Iran?, Paris 2006
 30. Deklaracja Rady Bezpieczeństwa ONZ z 29 marca 2006
 31. J. Huntzinger, La France a nouveau en premier ligne, w: G. Schlumberger (red.), La derniere guerre du Liban? Question sur une crise en expansion, Paris 2006
 32. J.-L. Marret, L'Iran et le Hezbollah, w: G. Schlumberger, Ou va l'Iran?, Paris 2006
 33. A. Biad, L'Armamentnucleaire israélien, "Annuaire Français de Relations Internationales", Brussels 2005, vol. VI
 34. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Francji P. Douste-Blazy'ego, Paryż, 26października 2005: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 35. Deklaracja Prezydencji Unii Europejskiej, Bruksela, 7 lutego 2008 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 36. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Francji, Paryż, 22 kwietnia 2004 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 37. P. Razaux, Apres l'echec. Les reorientations de Tsahal depuis la duxieme guerre du Liban, "Focus strategique", Paris 2007, nr 2
 38. www.izrael.badacz.org, (04.06.2008).
 39. A. Zakrzewski, Wojna w Libanie-co dalej?: http://www.arabia.pl, (04.06.2008)
 40. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Francji P Douste-Blazy 'ego na Międzynarodowej Konferencji w sprawie Libanu, Rzym 26 lipca 2006 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 41. Wywiad z prezydentem J. Chirakiem, "Le Monde" 27 lipca 2008
 42. Konferencja prasowa ministra spraw zagranicznych Francji P Douste-Blazy'ego, 1 sierpnia 2006 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 43. Przemówienie telewizyjne prezydenta Republki Francuskiej, J. Chiraca, 24 sierpnia 2006 r: http://www. diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
 44. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych i europejskich Republiki Francuskiej, B. Kouchnera, 4 lipca 2007 r: http://www.diplomatie.gouv.fr, (05.06.2008).
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu