BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtaszczyk Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Maszewski Filip (Uniwersytet Łódzki)
Title
Różnorodność metod zarządzania marką osobistą
Diversity of Personal Branding Methods
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 454-462, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Keyword
Marka, Zarządzanie, Metody zarządzania, Marka osobista
Brand, Management, Methods of management, Personal brand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie marka kojarzona jest z różnymi aspektami życia społecznego i ekonomicznego. Swoje marki mają zatem nie tylko produkty i usługi, ale także regiony geograficzne, miasta, organizacje oraz osoby. W odniesieniu do ostatniego z wymienionych podmiotów mówi się o marce osobistej (personal brand) i jej budowaniu (personal branding). Celem opracowania jest przybliżenie istoty personal brand, personal branding oraz usystematyzowanie wiedzy na temat najważniejszych metod zarządzania tego typu marką. Przedstawione w treści artykułu informacje pozyskano drogą studiów literaturowych. Sięgnięto do dostępnych publikacji książkowych, czasopiśmienniczych oraz internetowych poświęconych marce osobistej i jej budowaniu. Ze względu na fakt, że wiele opracowań z zakresu personal branding ma charakter poradnikowy, rozważania poparto teorią zarządzania marką oraz uzupełniono własnymi przemyśleniami autorów.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the idea of personal brand, personal branding, and to systematize knowledge about the most important methods of personal branding. The information in the article was obtained through literature studies. Due to the fact that only a few publications have a scientific nature, considerations are supported by the theory of brand management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor, kreator, inspirator, Wydawnictwo Akade, Katowice 2000.
 2. Baranowska-Skimina A., Pracownicy doceniają marketing osobisty, 2010, http://www.egospodarka.pl/art/galeria/59166,Pracownicy-doceniaja-marketing-osobisty,1,39,1.html (11.03.2014).
 3. Białopiotrowicz G., Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Poltext, Warszawa 2009, s. 26.
 4. Bucki P., Marka w mediach społecznościowych - Slideshare + Linkedin = duet idealny. Jak budować swój wizerunek w mediach społecznościowych, 2013, http://blog.nowekompetencje.pl/artykuly/jak-budowac-marke-w-mediach-spolecznosciowych/ (20.02.2014).
 5. de Chernatony L., Marka. Wizja i tworzenie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 11.
 6. Dębski M., Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 33.
 7. Dowling G., Creating Corporate Reputations, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 20.
 8. E-wizerunek pracownika - jak o niego zadbać?, 2011, http://www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/e-wizerunek-pracownika-jak-o-niego-zadbac_cp-624.html (11.03.2014).
 9. Gorbaniuk O., Personifikacja marki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 27.
 10. Hartman Ch., The Basis of Personal Branding, 2009, http://www.wintherace21.com (22.01.2014).
 11. http://blog.nowekompetencje.pl/artykuly/jak-budowac-marke-w-mediach-spolecznosciowych/ (20.02.2014).
 12. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 15.
 13. Kotler Ph., Marketing Insights from A to Z, John Wiley & Sons, Hoboken (NJ) 2003, s. 14.
 14. Kumar V., Zarządzanie wartością klienta, PWE, Warszawa 2010, s. 155.
 15. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 4.
 16. Łebkowski M., E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 17. Ługowski P., Polskie realia Employer Brandingu, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 4.
 18. McNally D., Speak D. K., Be Your Own Brand, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2003, s. 4.
 19. Mistkiewicz E., Marketing narracyjny: jak budować historie, które się sprzedają, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011, s. 30.
 20. Montoya P., Vandehey T., The Brand Called You: The Ultimate Personal Branding Handbook to Transform Anyone into an Indispensable Brand, Peter Montoya Publishers, New York 2005, s. 11-12.
 21. Morgan M., Personal Branding: Create Your Value Proposition, "Strategic Finance" 2011, August, s. 13-14.
 22. Peters T., The brand called You, 1997, http://www.fastcompany.com/28905/brand-called-you (21.01.2014).
 23. Podkowińska M., Kształtowanie tożsamości w Internecie, (w:) K. Korab (red.), Wirtual. Czy nowy wspaniały świat?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 106.
 24. Rampersad H.K., A new blueprint for powerful and authentic personal branding, "Performance Improvement" 2008, nr 6, s. 34-37.
 25. Rampersad H.K., Ty - marka inna niż wszystkie. Sztuka autentycznego brandingu osobistego, One Press, Gliwice 2010, s. 187-191.
 26. Ries A., Ries L., 22 niezmienne prawa zarządzania marką, Prószyński i Spółka, Warszawa 1999, s. 13-14.
 27. Rusek M., "Instrukcja obsługi" marki osobistej - Ja.com!, 2012, http://www.marketingdlaciebie.pl/2012/11/20/instrukcja-obslugi-marki-osobistej-ja-com/ (21.02.2014).
 28. Schwabel D., Personal branding: cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009, s. 207.
 29. Schwabel D., Personal branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012, s. 17-18.
 30. Shephered I.D.H., From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding, "Journal of Marketing Management" 2005, nr 5-6, s. 589-606.
 31. Szulc-Kalkanci E., Ja-marka!, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 6, s. 84-86.
 32. Upshaw L.B., Building Brand Identity: A Strategy for Success in Hostile Marketplace, John Wiley & Sons, Toronto 1995, s. 11.
 33. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008, s. 46.
 34. Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 35.
 35. Vitberg A. K., Analog vs. Digital Personal Branding - A New Twist on Personal Marketing Plans, "CPA Practice Management Forum" 2009, November, s. 10-19.
 36. Wetsch L.R., A Personal Branding Assignment Using Social Media, "Journal of Advertising Education" 2012, Spring, s. 30-36.3
 37. Witek-Hajduk M.K. (red.), Zarządzanie silną marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 17-21.
 38. Wizerunek w Internecie a szukanie pracy, 2011, http://www.praca.pl/en_centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/wizerunek-w-internecie-a-szukanie-pracy_cp-666.html (11.03.2014).
 39. Wojtaszczyk K., Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, s. 106-107.
 40. Zarębska A., Identyfikacja tożsamości organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009, s. 18.
 41. Zarębska A., Reputacja firmy - efekt zarządzania tożsamością organizacyjną, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 4, s. 20.
 42. Zinger D., The One Ball: Your Personal Brand Equation, 2009, http://www.davidzinger.com/the-one-ball-your-personal-brand-equation-2519/ (22.01.2014).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu