BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Title
Służby lingwistyczne instytucji Unii Europejskiej
Linguistics Services of European Union Institution
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 139-150, bibliogr. 15 poz.
International Relations
Keyword
Tłumacze zawodowi, Wielojęzyczność
Translator, Multilingualism
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Konsekwencją przyjętej w Unii Europejskiej zasady równego statusu wszystkich języków urzędowych było stworzenie rozbudowanych służb językowych składających się z tłumaczy tekstu i tłumaczy konferencyjnych, którzy w praktyce realizują obowiązujący reżim językowy. Wielojęzyczność UE, sprowadzająca się do 23 języków urzędowych i roboczych, oznacza 506 możliwych kombinacji językowych. Każda instytucja unijna (Komisja Europejska, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy, Rada, Europejski Komitet Ekonomiczno- -Społeczny, Komitet Regionów) ma własne służby tłumaczeniowe, odpowiedzialne za tłumaczenia pisemne własnych dokumentów. Najwięcej tłumaczy wchodzi w skład personelu Komisji Europejskiej, w ramach której funkcjonują: Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych i Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych. Ich pracownicy obsługują również inne instytucje UE, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ze względu na dostępność danych, przedmiotem dalszej analizy są: Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych, służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Tłumaczenia pisemne w Komisji: podsumowanie osiągnięć dwa lata po rozszerzeniu, MEM0/06/173, Bruksela, 27 kwietnia 2006
 2. Historique de la DGT, Direction générale de la Traduction de la Commission européenne, http:// ec.europa.eu/dgs/translation/about_us/history_fr.pdf
 3. Translating for a Multilingual Community, Directorate-General for Translation of the European Commission, Luksemburg 2006
 4. K. Michałowska-Gorywoda, Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa, 2004
 5. K. Michałowska-Gorywoda, Służby lingwistyczne Unii Europejskiej, "Studia Europejskie" 2001, nr 3
 6. A. Etmanowicz, Rekrutacja do instytucji europejskich, "Studia Europejskie" 2005, nr 3
 7. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych, http://scic.ec.europa.eu
 8. J. Lukszyn (red.), Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa, 1998
 9. Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu
 10. Rada Unii Europejskiej, http://www.consilium.europa.eu
 11. Sprawozdanie specjalne nr 9/2006 dotyczące kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Komisję, Parlament i Radę, Trybunał Obrachunkowy, 2006
 12. Trybunału Sprawiedliwości, http://curia.europa.eu
 13. http://eca.europa.eu
 14. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z 28 listopada 1994 ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 7 grudnia 1994, L 314.
 15. www.cdt.europa.eu
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu