BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolak Grzegorz (Sąd Rejonowy w Stalowej Woli; Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli)
Title
Prawo handlowe - odrębna od prawa cywilnego gałąź prawa czy tylko jego wyspecjalizowany dział?
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 13, s. 35-48, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Teoria prawa, Prawo cywilne, Prawo handlowe, Spółki handlowe
Law theory, Civil law, Commercial law, Commercial companies
Note
streszcz.
Abstract
W artykule autor rozważa czy prawo handlowe stanowi odrębną od prawa cywilnego gałąź prawa, czy też jest jedynie jego wyspecjalizowanym działem. Ujmując to inaczej, artykuł ten poświęcony jest omówieniu miejsca prawa handlowego w systemie polskiego prawa.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobrzański B., Kodeks rodzinny i opiekuńczy a kodeks cywilny, [w:] Studia Cywilistyczne, t. VII, Kraków 1966.
 2. Dobrzański B., Kodeks rodzinny i opiekuńczy - komentarz, Warszawa 1975.
 3. Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2006.
 4. Frąckowiak J., O konieczności dalszych zmian prawa cywilnego szczególnie w odniesieniu do podmiotów i umów w obrocie gospodarczym, "Przegląd Prawa Handlowego" 1999, nr 3.
 5. Ignatowicz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1993.
 6. Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2010.
 7. Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2006.
 8. Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz. Orzecznictwo do artykułów 1-300, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2005.
 9. Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
 10. Pazdan M., Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny, "Państwo i Prawo" 2001, nr 2.
 11. Popiołek W., Kodeks spółek handlowych - nowe rozwiązania, "Nowy Przegląd Notarialny" 2000, nr 5-6.
 12. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2009.
 13. Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.
 14. Sołtysiński S., Przepisy ogólne kodeksu spółek handlowych (Wybrane zagadnienia), "Państwo i Prawo" 2001, nr 7.
 15. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do artykułów 1-150, Warszawa 2001.
 16. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu