BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : październik 2004
Business Survey Poland : October 2004
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2004, nr 193, 33 s., wykr. rys., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Konkurencyjność, Zatrudnienie w przemyśle, Zapasy
Processing industry, Competitiveness, Employment in industry, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ogólny wskaźnik koniunktury w październiku nie zmienił swej wartości. Przyjmuje taką samą wartość jak we wrześniu br. Jego wartość jest o jeden punkt niższa niż przed rokiem. Dla sektora prywatnego wskaźnik koniunktury przyjął wartość +17 punktów, dla sektora publicznego +18. (fragment tekstu)

The general business indicator did not change its value in October this year. It is the same as in September this year, being by one point lower than a year ago. The indicator amounts to +17 points in the private sector and +18 in the public sector. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu