BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w przemyśle Polska : listopad 2004
Business Survey Poland : November 2004
Source
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2004, nr 194, 31 s., wykr. rys., tab.
Keyword
Przemysł przetwórczy, Struktura produkcji, Zatrudnienie w przemyśle, Zapasy
Processing industry, Production structure, Employment in industry, Inventories
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ogólny wskaźnik koniunktury w listopadzie zmniejszył swoją wartość o 8 punktów w stosunku do października i wynosi +9 punktów. Jego wartość jest o jeden punkt niższa niż przed rokiem. W sektorze prywatnym wskaźnik koniunktury przyjął wartość +7 punktów, w sektorze publicznym +10. (fragment tekstu)

The general business indicator declined by 8points in November in relation to October amounting to +9 points. It is by 1 point lower than a year ago. The indicator amounts to +7 points in the private sector and +10 points in the public sector. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3220
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu