BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paruzel Robert (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Strategia Lizbońska
The Lisbon Strategy
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 11, s. 87-97, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Strategia lizbońska, Rozwój regionalny
International economic relations, Lisbon Strategy, Regional development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Działania zmierzające do zniwelowania przewagi USA w stosunku do Europy zostały przejawiły się w przygotowanym przez Komisję Europejską w 1970 roku dokumencie "Memorandum Collony". Dalsze modyfikacje i prace nad intensyfikacją rozwoju państw UE przejawiły się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 roku. W tym celu, przygotowano przełomowy program o nazwie "Strategia Lizbońska" aby państwa członkowskie dogoniły pod względem rozwoju USA. W 2004 roku w obliczu słabej oceny rezultatów Strategii Lizbońskiej zaproponowano zmianę sposobu zarządzania strategią i wzmocnienie zachęt finansowych z budżetu UE. W 2006 roku Rada Europejska przyjęła program o nazwie "Odnowiona Strategia Lizbońska", natomiast w marcu 2010 roku rozpoczęto przygotowywania do "Nowej Strategii 2020". (abstrakt oryginalny)

Actions to eliminate the U.S. advantage in relation to Europe has been manifested in a document prepared by the European Commission in 1970 the "Memorandum Colony". Further modifications and development work on the intensification of the EU countries were manifested in the extraordinary European Council meeting in Lisbon on 23-24 March 2000. For this purpose, a groundbreaking program called "Lisbon strategy" was prepared for EU member countries to catch up in terms of development of the United States. In 2004, in the face of poor assessment results of the Lisbon Strategy it was suggested to make changes in management strategy and to strengthen the financial incentives from the EU budget. In 2006 the European Council adopted a program called "The renewed Lisbon strategy", while in March 2010 began preparing for the "New Strategy for 2020". (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2003.
 2. Ceran T., Thatcheryzm jako doktryna społeczno polityczna, Toruń 2008.
 3. Ciamaga L., Polityka przemysłowa i badawczo rozwojowa, [w:] Unia Europejska, red. L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Okręziak, E. Teichman, Warszawa 2002.
 4. Ciborowski R., Grabowiecki J., Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki polskiej w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Warszawa 2002.
 5. Europe in Figures, wyd. 4, Eurostat 1995, s. 272.
 6. European Commission, Report from the High Level Group chaired by Wim KOK: Facing the Challenge-The Lisbon Strategy for Growth and Employment, Office for Official Publications of the European Communities Luxembourg 2004.
 7. Fogel R., Droga ku chińskiej hegemoni, "Newsweek" 2010, nr 4.
 8. Greek paper o Innovation, Biblioteka depozytowa UKiE, Warszawa ul. Tyniecka.
 9. Keller L., Problemy globalnej dominacji USA, "Stosunki międzynarodowe" 2005, nr 3-4.
 10. Korey-Krzeczkowski J., Zasady Strategicznego myślenia i planowania, [w:] Obrona Polski dziś i jutro, red. A. Targowski, Warszawa 1993.
 11. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1997.
 12. Łęgowska B., Polityka naftowa państw arabskich Zatoki Perskiej, Łódź 2007.
 13. Nordic Statistical Yearbook.
 14. Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1994, Warszawa 2004.
 15. Schaff R., Ku gospodarce opartej na wiedzy w Unii Europejskiej. Zwycięzcy i przegrani, [w:] B. Brocka-Palacz, E. Tejchman, Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i regionów, Warszawa 2009.
 16. Treaty on European Union, ECSC-EEC-EAEC, Brusseles, Luxemburg 1992 A-130.
 17. http://kbn.icm.edu.pl/pub/kbninfo/plan_finansowania_b+r-ostatecz_1.doc.
 18. http://www.clubofrome.at/events/2006/brussels/files/sd_strategy_2006.pdf (18.04.2010).
 19. http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/strategia-lizbonska-droga-do-wyzszej-innowacyjnosci-30565.html.
 20. http://eup.wse.krakow.pl/wp-content/uploads/2008/06/przyszly-kierunek-rozwoju-strategii-lizbonskiej-w-swietle-raportu-koka.pdf (18.04.2010).
 21. http://eup.wse.krakow.pl/wp-content/uploads/2008/06/raport-koka-en.pdf (20.04.2010).
 22. http:///ec.europa.eu./growthandjobs/index_en.htm (18.04.2010).
 23. http://www.dlapolski.pl/Czytaj-art.-5507.html (19.04.2010).
 24. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (29.04.2010).
 25. http://www.euractiv.com/ndbtext/innovation/sapirreport.pdf (20.04.2010).
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu