BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefaniuk Urszula
Title
Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, dz. zb. pod red. Ulrich Schrade, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, 112 s.
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 279-282
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Szkolnictwo wyższe, Pedagogika, Psychologia, Dydaktyka
Review, Higher education, Pedagogy, Psychology, Didactics
Abstract
Praca zbiorowa pt. Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy zawiera wprowadzenie składające się z przedmowy Ulricha Schrade i krótkiej, przygotowanej przez Jana Zubelewicza, prezentacji samej osoby profesora Schrade (21.07.1943-15.11.2009), wieloletniego pedagoga, oraz trzech niezależnych od siebie części będących publikacjami autorstwa kolejno: Bogusława Wolniewicza, Ulricha Schrade oraz Ewy Stanisławiak. Praca zbiorowa podzielona została na trzy merytoryczne części poruszające zagadnienia z pedagogiki ogólnej, dydaktyki szkoły wyższej i psychologii nauczania. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu