BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maksymowicz Agata (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wyższa Szkoła Bankowości i Zarządzania w Krakowie)
Title
Społeczeństwo informacyjne a jakość umierania w dzisiejszych czasach
Source
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 28, 6 s., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Nowe technologie, Medycyna
Information society, High-tech, Medicine
Note
streszcz.
Abstract
Społeczeństwo nowoczesne wraz z rozwojem technologii medycznych i innowacjami naukowymi przyczynia się do poprawy jakości życia i zdrowia ludności oraz wydłużenia długości życia. Wiele schorzeń, niegdyś uznawanych za nieuleczalne dziś z powodzeniem można wyleczyć. Jednak towarzyszy tym pozytywnym aspektom zjawisko medykalizacji umierania i śmierci, które zostają schowane w szpitalu, gdzie rodzina nie zawsze towarzyszy choremu w tych ostatnich chwilach. Społeczeństwo ponowoczesne przynosi nowe dwie alternatywy umierania: hospicja i eutanazję. (abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aries P. Śmierć odwrócona [w:] S. Cichowicz, J. Godzimirski (red.), Antropologia śmierci. Myśl francuska, PWN, Warszawa 1993.
  2. Bauman Z., Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, PWN, Warszawa 1998.
  3. Foucault M., Narodziny kliniki, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999.
  4. Jankelevitz V., To co nieuchronne, PIW, Warszawa 2005.
  5. Kubiak A., Inne śmierci. Tanatologiczne nurty we współczesnej kulturze, ,,Kultura i społeczeństwo" 2007 nr 1.
  6. Stokłosa J., Hospicjum alternatywą wobec eutanazji - jego rola w opiece nad termi-nalnie chorym i rodziną, [w:] Gryz K., Mielec B. (red.), Chrześcijanin wobec eutana-zji, Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2001.
  7. M. Zawiła Religia i śmierć. trajektorie umierania i jej religijne elementy na przykła-dzie środowisk hospicyjnych w Polsce NOMOS, Kraków 2008.
  8. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_LU_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_do_2008_r.pdf
  9. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_098_05.PDF
  10. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_142_09.PDF
Cited by
Show
ISSN
2300-6285
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu