BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Lidia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Model zarządzania systemami wodnymi
Model of Water Systems Management
Source
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 92-102, rys.,bibliogr.12 poz.
Economics and Environment
Keyword
Zasoby wodne, Systemy wspomagania decyzji, Aglomeracje miejskie, Gospodarka wodno-ściekowa
Water resources, Decision Support Systems (DSS), Urban agglomerations, Water and wastewater management
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska, Szczecin
Poland, Szczecin
Abstract
Problematyka gospodarki zasobami wodnymi stanowi jeden z głównych obszarów badawczych działalności wielu zespołów naukowych i projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Różne sformułowania modeli polityk sterowania zasobami wodnymi są analizowane i przedstawiane w pracach takich znanych zespołów, jak na przykład: L. Somlyodyego7 i C.M. Paulsena, K. Fedry,8 D. Watkinsa9. W Polsce problematyką tą zajmują się między innymi: Z. Kaczmarek, K.M. Strzepek,10 M. Makowski, J. Napiórkowski, J. Studziński11 i inni. Bardzo często zespoły te współpracują ze sobą, wymieniając doświadczenia, myśl techniczno-informatyczną oraz swoich ekspertów. Prace te dotyczą systemowego podejścia do problematyki gospodarowania zasobami wodnymi, jak na przykład opracowanie analizy poziomu emisji miejskich i przemysłowych dla obszaru basenu Nitry w Słowacji (fragment tekstu)

An analysis of the water supply and sewage system in the city of Szczecin has shown that there is a sufficient capacity to cover the actual demand for drinking water as well as the current industrial and agricultural demands. It is alarming, however, that an efficient wastewater treatment system with a sufficient capacity for the city needs does not exist. Therefore, the construction of a new wastewater treatment plant with capacity appropriate for the local needs is the primary municipal management problem of the Szczecin authorities. The theoretical model for the water supply and sewage system in Szczecin has already been designed. Currently, it may be used for analytic purposes as well as in planning water supply and sewage systems for big cites(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Somlyody, Quo Vadis Water Quality Management in Central and Eastern Europe?, Research Report, "Water Science Technology" 1994 Vol. 30, No. 5, s. 1-14
 2. K. Fedra, Integrated Risk Assessment and Management: Overview and State-of-the- Art, "Journal of Hazardous Materials" 1998(61), s. 5-22
 3. K. Fedra, E. Weigkricht, Integrated Information Systems for Technological Risk Assessment, w: Computer Supported Risk Management, red. G.E.G. Beroggi, W.A. Wallace, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands 1995, s. 213-232
 4. M. Makowski, L. Somlyody, D. Watkins, Multiple Criteria Analysis for Water Quality Management in the Nitra Basin, "Water Resources Bulletin" 1996 Nr 32 (5), ss. 937-951
 5. Water Resources Management in the Face of Climatic/Hydrologic Uncertainties, red. Z. Kaczmarek, K.M. Strzepek, L. Somlyody, V. Priazhinskaya, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands 1996
 6. J. Studziński, Komputerowe wspomaganie zarządzania miejską gospodarką wodno- ściekową na podstawie modeli matematycznych, w: Komputerowe systemy wielodostępne, IBS PAN, Ciechocinek 2002
 7. J. Carmichael, K.M. Strzepek, B. Minarik, Impacts of Climate Change and Seasonal Variability on Economic Treatment Costs: A Case Srudy of the Nitra River Basin Slovakia, "Journal of Water Resosurces Development" 1996 Vol. 12. No. 2, s. 209-228
 8. Evaluation of the results of eutrophication management, w: Results of reasearch in Lake Balaton in 1999, red. L. Somlyody, J. Banczerowski, MTA-MEH, Budapest 2000
 9. Z. Kaczmarek, Polskie spojrzenie na projekt zasobów wodnych HASA, w: Analiza systemowa i jej zastosowania, red. J.W. Owsiński, IBS PAN, Warszawa 1993, s. 263
 10. L. Somlody, Kosztowo efektywne zarządzanie zasobami wodnymi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w: Analiza systemowa i jej zastosowanie, red. J.W. Owsiński, IBS PAN, Warszawa 1993, s. 247
 11. S. Biedugnis, Symulacje gospodarki wodno-ściekowej na terenach zurbanizowanych dla długich przedziałów czasowych, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1988, s. 25-26
 12. Z. Kaczmarek, J. Napiórkowski, K.M. Strzepek, Climate Change Impacts on the Water Supply Systems in the Warta River Catchment, "Journal of Water Resourcess Development" 1996 Vol. 12, No. 2, s. 165-180
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu