BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Piotr P. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza wielkości opłat produktowych w Polsce w latach 2002-2004
Analysis of the Size of Product Charges in Poland in the Years 2002-2004
Source
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 139-149, rys.,tab.
Economics and Environment
Keyword
Recykling, Ochrona środowiska, Opakowania, Opłaty produktowe
Recycling, Environmental protection, Packaging, Product charges
Note
summ.
Company
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
National Fund for Environmental Protection and Water Management
Country
Polska
Poland
Abstract
Od ponad trzech lat obowiązuje w Polsce system odzysku i recyklingu odpadów związany z wprowadzeniem w życie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej12. Wprawdzie podstawowym celem wdrożonego systemu było nałożenie obowiązku dotrzymywania określonych poziomów odzysku i recyklingu powstających odpadów opakowaniowych i poużytkowych na wytwórców i importerów wprowadzających na rynek polski produkty w opakowaniach i niektóre produkty szkodliwe dla środowiska (określa je szczegółowo załącznik do wspomnianej ustawy), to jednak istotnym jej elementem było też wprowadzenie w Polsce nowego ekonomicznego instrumentu ochrony środowiska, jakim jest opłata produktowa. Jest ona przedmiotem analizy i oceny w niniejszym artykule (fragment tekstu)

The paper discusses the level and structure of product fees in the years 2002-2004. These fees are binding according to the Law on the responsibilities of entrepreneurs to manage certain lands of wastes and the product and deposit charges. Additionally, the article comprises a comparison of proceeds from product fees according to package groups and products requiring recovery and recycling. The author also attempts to assess the fee as an economic instrument in the area of environmental protection (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu