BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huppert Uri Jerzy, Gajda Maria
Title
Czynnik narodowy i religijny w identyfikacji Państwa Izraela
National and religious factor in the identification of the Country of Israel
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2008, t. 38, nr 3/4, s. 233-242, bibliogr. 24 poz.
International Relations
Keyword
Suwerenność, Ustrój państwa, Religia, Polityka wyznaniowa, Narodowość, Żydzi, Holokaust
Sovereignty, Political system of the state, Religion, Religious policy, Nationality, Jews, Holocaust
Country
Izrael
Israel
Abstract
Państwo Izraela obchodziło w 2008 r. jubileusz 60-lecia. To właśnie 14 maja 1948 r. Dawid Ben Gurion ogłosił Deklarację Niepodległości Izraela, proklamującą powstanie na części terytorium mandatowej Palestyny "Narodowego Domu dla Żydów". Aby pojąć istotę wskrzeszenia Izraela, warto przypomnieć, że Jakub był ojcem dwanaściorga synów, w tym Reubena, Leviego i Judy, a więc protoplastów dwunastu plemion izraelickich. Jakub nosił także imię Izrael i stąd nazwa Królestwa Izraelickiego oraz państwa, które współcześnie świat reprezentowany w ONZ uznał za ojczyznę narodu żydowskiego. Dzisiejsze Państwo Izraela wskrzesza biblijne Królestwo Izraelickie i stanowi współczesną republikę narodu Izraela (State of Israel, tj. "Państwo Izraela" i tak też w oryginale hebrajskim). Jest to państwo narodowe, oparte na tragicznych doświadczeniach Holokaustu. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Dec_of_Indep.html (06.05.2008).
 2. A. Klugman, Izrael - ziemia świecka, Warszawa 2001
 3. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 listopada 1947.
 4. W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa 2003
 5. K. Bojko, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1989-2006, Warszawa 2006
 6. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001
 7. A. Whelan, Wilsonian Self-Determination and the Versailles Settlement, "International and Comparative Law Quarterly" 1994
 8. Ustawa zasadnicza o godności człowieka i jego wolności oraz Ustawa Zasadnicza o wolności zatrudnienia.
 9. D.B. Gurion, Judaizm i przyszłość (hebr.), Jerozolima 1954
 10. U. Huppert, Izrael w cieniu fundamentalizmów, Warszawa 2007.
 11. Nowy Testament: "List do Hebrajczyków", 8,8
 12. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4003295 (6.05.2008).
 13. J. Agassi, Y.-B. Agassi, M. Brant, Kto jest Izraelczykiem (hebr.), b.m.w. 1991.
 14. U. Huppert, Izrael. Rabini i heretycy, Łódź 1992.
 15. http://www. biblest.com.pl/stb/stest/ruth/ruth.html (20.06.2008).
 16. Ruffeisen vs Minister Spraw Wewnętrznych, Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości 72/62.
 17. Basic Law Human Dignity and Liberty, http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm (6.05.2008).
 18. Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości 6698/95.
 19. Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości 11956/06.
 20. "Haaretz" z 20 grudnia 2007
 21. I. Malinowska, Organy ochrony prawnej w Izraelu, w: K.A. Wojtaszczyk (red.), Współczesny Izrael, Warszawa 2001
 22. S. Bożyk, System konstytucyjny Izraela, Warszawa 2002.
 23. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995.
 24. U. Huppert, Izrael na rozdrożu, Łódź 2001.
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu