BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Zdzisław
Title
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w warunkach wielofunkcyjnego rozwoju wsi
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 1, s. 42-50
Keyword
Wieś, Rozwój wsi, Spółdzielczość rolnicza, Materiały konferencyjne
Village, Rural development, Agricultural cooperation, Conference materials
Note
streszcz.
Abstract
Spółdzielnie produkcyjne mogą stać się organizatorem produkcji rolniczej integrującym nie tylko gospodarstwa indywidualne ale i pozostałą ludność wiejską. Wymienione funkcje w miarę umacniania się spółdzielni będą rozwijane i propagowane. (fragment tekstu)

Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu