BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kostrzewa Waldemar (Maritime University in Szczecin, Poland), Nicewicz Grzegorz (Maritime University in Szczecin, Poland)
Title
Research of Refrigeration Systems Failures in Polish Fishing Vessels
Badania uszkodzeń systemów chłodniczych polskich jednostek rybackich
Source
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 38-42, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Maszyny i urządzenia, Niezawodność, Rybołówstwo, Sektor okrętowy
Machinery and equipment, Reliability, Fishery, Shipping sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Temperatura jest podstawowym parametrem klimatycznym decydującym o zmianie jakości produktów połowu. Czas, po którym zmiany jakościowe złowionej ryby nie wykraczają poza założony, dopuszczalny zakres, jest przede wszystkim funkcją temperatury. Podstawowym środkiem technicznym pozwalającym na przedłużenie czasu transportu jest obniżenie temperatury ładowni za pomocą instalacji chłodniczej. Uszkodzenia instalacji chłodniczych jednostek rybackich wywierają negatywny wpływ na środowisko naturalne w związku z emisją szkodliwych czynników. W pracy przedstawiono wyniki badań uszkodzeń instalacji chłodniczych polskich jednostek rybackich w latach 2007-2011. Rezultaty analiz przedstawionych w niniejszej pracy mogą być podstawą do sporządzenia wytycznych zarówno dla projektantów jak i eksploatatorów okrętowych systemów chłodniczych. (abstrakt oryginalny)

Temperature is a basic climatic parameter deciding about the quality change of fishing products. Time, after which qualitative changes of caught fish don't exceed established, acceptable range, is above all the temperature function. Temperature reduction by refrigeration system of the cargo hold is a basic technical method, which allows extend transport time. Failures of refrigeration systems in fishing vessels have a negative impact on the environment in relation to harmful refrigerants emission. The paper presents the statistical analysis of failures occurred in the refrigeration systems of Polish fishing vessels in 2007-2011 years. Analysis results described in the paper can be a base to draw up guidelines, both for designers as well as operators of the marine refrigeration systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
  1. Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT. Warszawa 1985.
  2. Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT. Warszawa 1980.
  3. Główny Urząd Statystyczny: Transport - wyniki działalności w roku 2007. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2008.
  4. Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki. Tom 1: Statystyki podstawowe. StatSoft. Kraków 2006.
  5. StatSoft - Statistica 8.0, Podręcznik elektroniczny STATISTCA.
  6. Zakrzewski B., Konieczny P., Kędzierska K.: Awarie urządzeń chłodniczych chłodniowców a zagrożenia dla załóg i środowiska. IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Bezpieczeństwo morskie i ochrona naturalnego środowiska morskiego", Koszalin-Kołobrzeg 2005.
  7. Matuszak Z.: Particular reliability characteristics of two element parallel technical (mechatronic) systems. Management Systems in Production Engineering. No 3(7), 2012, pp 3-8.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu