BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Tomasz (Silesian University of Technology, Poland), Wolniak Radosław (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Reverse Supply Chain
Odwrócony łańcuch dostaw
Source
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 4(12), s. 3-7, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Logistyka zwrotna, Łańcuch dostaw, Wtórne wytwarzanie
Reverse logistics, Supply chain, Remanufacturing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja koncentruje się na przedstawieniu odwróconego łańcucha dostaw, którego rola we współczesnym biznesie rośnie wraz z powstawaniem regulacji dotyczących ochrony środowiska oraz możliwości zmniejszenia kosztów operacyjnych. W publikacji omówione zostały także główne problemy w rozwoju dającego korzyści odwróconego łańcucha dostaw oraz możliwe do podjęcia działania w celu ich przezwyciężenia. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the presentation of the reverse supply chain, of which the role in the modern business grows along with the increasing number of environmental regulations and possibilities of reducing an operating cost. The paper also describes main problems in developing the profitable chain and possibilities to take an action in order to overcome them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
 1. Art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).
 2. Barquet Ana Paula B., Rozenfeld H., Forcellini F. A.: Remanufacturing System: Characterizing the Reverse Supply Chain. [in:] PRO-VE 2011, IFIP AICT, L.M. Camarinha-Matos et al. [Eds.], p. 556-563.
 3. Blackburn Joseph D., Souza Givan C., Van Wassenhove Luk N., Guide Jr. V. Daniel R.: Reverse Supply Chains for Commercial Returns. California Management Review. No. 2, 2004.
 4. Dębski D.: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw część 2. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2006.
 5. Dyckhoff H., Lackes R., Reese J.: Supply Chain Management and Reverse Logistics. Springer. Berlin 2004.
 6. Kruczek M., Żebrucki Z.: Doskonalenie struktury łańcucha dostaw z wykorzystaniem koncepcji Lean. Logistyka. Nr 2, 2011, s. 355-362.
 7. Kumar N., Chatterjee A.: Reverse Supply Chain: Completing the Supply Chain Loop, http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Reverse-Supply-Chain.pdf [19.03.2013].
 8. Szołtysek J.: Logistyka zwrotna. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań 2009.
 9. Van Wassenhove Luk N., Guide Jr. V. Daniel R.: The reverse supply chain. Harvard Business Review. No 2, 2002, p. 25-26.
 10. Załączniki do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.2001.63.639)
 11. http://www1.lexmark.com/pl_PL/
 12. http://www.fujitsu.com/pl/
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu