BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosiewicz Henryk (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Pomiar skłonności zawodowych - zastosowanie Obrazkowego Testu Zawodów
Measurement of Professional Inclinations - the Use of Vocational Picture Test
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 166-178, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Keyword
Kompetencje, Klimat, Kultura organizacji
Competences, Climate, Corporate culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie Obrazkowego Testu Zawodów BBT Martina Achtnicha jako narzędzia do diagnozy skłonności zawodowych. Skłonności są to relacje zawodowe, które badana osoba przeżywa jako wartościowe. Diagnoza dotyczy trzech poziomów aktywności: temperamentu, charakteru i osobowości zawodowej. Autor omawia metody analizy wyników: czynnikową, rozwojową i typologiczną. Wytworem diagnozy są przewidywania związane z karierą zawodową: kompetencje zawodowe oraz klimat i kultura organizacyjna, w jakich osoby badane mogą efektywnie pracować.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the Vocational Picture Test by Martin Achtnich as a tool to diagnose professional predispositions. Inclinations are professional relationships which a person taking part in research highly appreciates. The diagnosis refers to three levels of activity: temperament, character and professional personality. The author discusses the methods of results analysis: factor analysis, development analysis and typological analysis. Owing to the diagnosis there are clear predictions connected with professional career: professional competence and climate as well as organizational culture in which people taking part in the research can work effectively.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achtnich M., 1979, Der Berufsbilder-Test. Projektives Verfahren zur Abklarung der Berufsneigung, Verlag Hans Huber Bern, Stuttgart-Wien.
 2. Achtnich M., 2010, BBT Obrazkowy Test Zawodów. Projekcyjna metoda wyjaśniania skłonności zawodowych, tłum. E. Wieczorek, Nowe Życie, Wrocław.
 3. Dąbrowski K., 1979, Fazy i poziomy rozwoju psychicznego i trzy kształtujące go czynniki, [w:] Dąbrowski K. (red.), Zdrowie psychiczne, PWN, Warszawa, s. 46-62.
 4. Derbis R., 2000, Jakość rozwoju a jakość życia, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa.
 5. James W., 2002, Psychologia. Kurs skrócony, WN PWN, Warszawa.
 6. Jarosiewicz H., 2008, Talenty jako źródła kompetencji zawodowych, [w:] Witkowski S.A., Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 351-363.
 7. Jarosiewicz H., 2012, Psychologia dążeń i skłonności zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Jarosiewicz H., 2013a, Metareflection on decisions concerning career choice, Polish Journal of Applied Psychology, vol. 11(3), s. 53-72.
 9. Jarosiewicz H., 2013b, Qualitative methods in the psychological diagnosis, [w:] Jarosiewicz H. (ed.), Qualitative Methods in the Professional Diagnosis, Nowe Życie, Wrocław, s. 23-49.
 10. Jung C.G., 2009, Typy psychologiczne, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 11. Straś-Romanowska M., 2000, Metody jakościowe w psychologii współczesnej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Tomaszewski T., 1979, Człowiek i otoczenie, [w:] Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa, s. 13-36.
 13. Tomaszewski T., 1984, Rozwój wszechstronny i ukierunkowany, [w:] Tomaszewski T. (red.), Ślady i wzorce, WSiP, Warszawa, s. 196-209.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu