BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeląg Marek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wpływ rodzaju surowca i kształtu noży na przyrost temperatury w czasie kutrowania
Impact of the type of raw material and knives shape on the temperature increase during mechanical meat cutting
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 381-388, rys., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Badanie produktów spożywczych, Badanie jakości mięsa
Machinery and equipment, Food products study, Meat quality tests
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zależność pomiędzy kształtem noży i rodzajem rozdrabnianego surowca, a przyrostem temperatury podczas kutrowania mięsa. Prezentowane wyniki są kontynuacją badań autora poszerzoną o kolejny kształt noży rozdrabniających i dodatkowe rodzaje kutrowanego mięsa. Wyniki uzyskiwano stosując kuter laboratoryjny MADO Garant MTK 661, wyposażony w trzy komplety noży. W procesie kutrowania stosowano mięso wieprzowe (łopatka) oraz dwa rodzaje mięsa drobiowego (udko i filet), dodatki funkcjonalne i smakowe. Zakres badań obejmował przygotowanie z każdego z rodzajów surowca trzech farszów, stosując kolejno inny kształt noży rozdrabniających. Podczas trwania procesu dokonywano pomiaru temperatury farszu w sposób ciągły co sekundę. Otrzymane wyniki zostały przedstawione jako zmiana temperatury farszu w czasie i porównane w zależności od rozdrabnianego surowca i kształtu noży.(abstrakt oryginalny)

The article presents dependence between the knives shape and the type of the cut raw material and the temperature increase during mechanical meat cutting. The presented results constitute a continuance of the author's research developed with a subsequent shape of cutting knives and additional types of the cut meat. The results were obtained with the use of a laboratory cutter MADO Garant MTK 661 equipped with three sets of knives. In the process of meat cutting pig meat (blade bone) and two types of poultry meat (thigh and fillet) as well as functional and taste additives were used. The scope of the research included preparing three fillings of each type of raw material, using subsequently another shape of cutting knives. During the process, temperature of the filling was measured each second. The obtained results were presented as the filling temperature change in time and the comparison depending on the cut material and the knives shape.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dolata, W. (1988). Effect of knife cutting edge shape on electric energy consumption Turing meat comminution in a mechanical cutter. Acta Alim. Polonica, 14(37), 139-143.
 2. Dolata, W. (1992). Wpływ niektórych parametrów technicznych kutra na kształtowanie jakości farszów i wędlin oraz energochłonność kutrowania. Rocz. AR w Poznaniu, Rozpr. Nauk., 225.
 3. Dolata, W. (1998). Ocena efektywności pracy noży kutra o różnych krawędziach tnących. Mięso i Wędliny, 6, 48-52.
 4. Dolata, W. (2003). Kutrowanie z zawirowaniem z wykorzystaniem noży z otworami. Mięso i Wędliny, 2, 24-30.
 5. Ehrle, E.; Stoyanow, S.; Micklisch, I. (2004). Naht das Ende der Eisschüttung. Fleischwirtschaft, 5, 126-135.
 6. Haack, E.; Laska, W.; Schnäckel, W. (2002). Verwirbelungskuttern mit Lochmessern. Fleischwirtschaft, 9, 77-82.
 7. Micklisch, I.; Schnäckel, W.; Krickmeier, J.; Haack, E.; Ehrle, E. 2005. Kuttern mit Messern ohne Schneide. Fleischwirtschaft, 1, 41-47.
 8. Schnäckel, W.; Haack, E. (2004). Zusatzfunktionen immer beliebter. Fleischwirtschaft, 11, 41-45.
 9. Szeląg, M. (2011). Analiza teoretyczna procesu kutrowania w aspekcie termodynamicznym. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 257-264.
 10. Zwolak, J.; Szeląg, M. (2013). Wpływ kształtu krawędzi tnących noży na rozkład temperatury w objętości farszu mięsnego. Inżynieria Rolnicza, 1(141), 305-310.
 11. Tkacz, K. (2002). Energochłonność kutrowania surowców mięsnych. Technica Agraria, 1(2), 73-79.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu