BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kovtun Natalya (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine), Hrazhevska Nadezhda (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Title
Statistical Evaluation of the Major Trends of Globalization
Ocena statystyczna podstawowych trendów dotyczących globalizacji
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 59-64, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Keyword
Globalizacja, Analiza trendu, Analiza statystyczna
Globalization, Trend analysis, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie przeprowadzonych badań można określić istotne tendencje współczesnej globalizacji. Rola czynników zewnętrznych we wzroście globalizacji wyraźnie przekracza wpływ krajowych czynników ekonomicznych. Rola czynników politycznych jest znacznie mniejsza, w przypadku niektórych grup krajów - marginesowa. Charakterystyczne dla ostatnich 15 lat jest stopniowe zmniejszanie się roli czynników społeczno-kulturowych w rozwoju procesów globalizacji. (abstrakt oryginalny)

On the basis of the research the following important trends of contemporary globalization deployment process can be determined: at the forefront of the growth of globalization, countries are economic factors, the impact of external factors is growing in the dynamics compared to the domestic factors; the role of political factors is significantly reduced, in some groups of countries (first, second, fourth) completely dissipating; characteristic of the last 15 years is a gradual levelling of the role of socio-cultural factors in the development of globalization processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Гражевська Н., Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі, Економіка України 2008, N0. 9 (562), рр. 54-63.
  2. Ковтун Н.В., Особливості використання статистичних методів при періодизації інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки, Статистика України, 2005, N0. 1 (28), рр. 4-9.
  3. Ковтун Н.В., Особливості багатомірної періодизації показників інвестиційної діяльності в умовах короткої динаміки, Статистика України 2005, N0. 2 (29), рр. 19-23.
  4. Ковтун Н.В., Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика: Монографія, ІМЕКС, Київ 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu