BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeszowski Wojciech Dawid (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Problems of Setting the Pricing Policy of an Enterprise
Problemy kształtowania polityki cenowej przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 65-74, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Keyword
Polityka cenowa, Rentowność przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ustalanie cen
Pricing policy, Enterprise profitability, Enterprise management, Price-fixing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z koniecznością ciągłej optymalizacji przychodów i kosztów w celu zwiększania rentowności działalności. Do najistotniejszych elementów kształtujących wynik finansowy jednostki należą ceny sprzedaży produktów oraz towarów. Prawidłowe ustalenie poziomu cen wymaga przeanalizowania różnych elementów mających wpływ na decyzję przedsiębiorcy odnośnie do ich wysokości. W artykule zawarto wybrane uwagi na ten temat. (abstrakt oryginalny)

The issue of setting the pricing policy is very complex and very often it is highly difficult to definitively set the level of prices. No single universal solution can be put forward here because each case requires an individual approach and consideration of many factors. The policy of price setting requires a continuous co-operation of the sales and marketing and financial departments. Considerations in this area should be made continuously and from a wide perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1994.
  2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 2001.
  3. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  4. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, AE, Wrocław 1997.
  5. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
  6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu