BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motoryn Ruslan (Ukrainian State University of Finance and International Trade)
Title
Links Between Accounting and Business Statistics
Relacje między rachunkowością a statystyką biznesu
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 80-86, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Keyword
Proces podejmowania decyzji, Informacja statystyczna, Rachunkowość finansowa, Harmonizacja, Bazy danych
Decision making process, Statistical information, Financial accounting, Harmonisation, Databases
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Na Ukrainie dokonał się rozwój bazy danych księgowych zharmonizowanych z danymi statystycznymi, adresowanymi do wszystkich kategorii użytkowników. Możliwość zharmonizowania systemów rachunkowości jest uwarunkowana przez: stosowanie indeksów pieniężnych, stosowane urządzenia, orientację na zewnętrznych użytkowników informacji, konsolidację otrzymanych danych, inicjatywy dotyczące stałej poprawy jakości informacji. Wyeliminowanie z systemów rachunkowości sprzeczności pozwala dokonać harmonizacji informacji księgowych. Powstaje konieczność szukania sposobów harmonizacji systemów rachunkowości, które pozostałyby odporne na interesy użytkowników. Jest to możliwe pod warunkiem korzystania z zasad semantyki, które leżą u podstaw rachunkowości finansowej oraz zasad dotyczących statystyki i podatków w tych przypadkach, gdy jest to możliwe i uzasadnione. Zasady semantyki mają być wykorzystane do tworzenia algorytmów koordynacji indeksów rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości statystycznej. (abstrakt oryginalny)

An accounting database harmonized with statistics, aimed at all categories of users, has been developed in Ukraine. A possibility to harmonize official accounting systems is stipulated by: the use of monetary indices; the use of economic categories in conceptual device; orientation at external information users; aggregation (consolidation, generalization) of received data; initiatives concerning constant increasing of quality of information. Those characteristics together with the absence of conceptual contradictions between these systems allow to talk about possibility of harmonization of accounting information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Horngren CT., Foster G., Datar S.M., Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall, New York 2008.
  2. Horngren CT., Sundem G.L., Elliot J.A., Introduction to Financial Accounting, Prentice Hall, New York 2010.
  3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.
  4. http://www.insee.fr/.
  5. http://www.isbis.org/.
  6. http://www.stat-usa.gov/.
  7. Моторин Р.М., Моторина Т.М., Система нацюналъних рахунтв: Навч. поегбник, Київ 2001.
  8. Revised System of National Accounts: Draft Chapters and Annexes, Series F(2), Review 4, United Nations, New York 1992.
  9. Siegel A.F., Practical Business Statistics, Irwin, Chicago 1997.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu