BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Monika (Silesian University of Technology, Poland), Wadowski Mateusz (Silesian University of Technology, Poland), Żurakowski Zbigniew (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Waste Management in the Minds of Young People
Gospodarka odpadami w świadomości młodych ludzi
Source
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 4(12), s. 33-38, rys., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Młodzież
Waste management, Commercial wastes, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było zbadanie świadomości młodych ludzi na temat gospodarki odpadami, ich wiedzy o wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także ich stosunku do segregacji odpadów. Przeprowadzona analiza wykazała, że młodzi ludzie nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat zarówno procesu segregacji odpadów w ich regionie, jak i znajdujących się w pobliżu instalacji do ich przetwarzania, a wiedza dotycząca nadchodzących zmian jest znikoma. Pomimo tego starają się oni dbać o środowisko i pozytywnie podchodzą do tematu segregacji odpadów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paragraph was to study young people's awareness on waste management; their attitude towards the amendment of statute on cleanliness and order in municipalities which is coming into effect now; and people's attitude towards waste segregation. The analysis showed that young people do not have sufficient knowledge about waste segregation in their own area, neither about the waste processing machines. They have not acquired enough knowledge about current alteration in this topic as well. However, young people still try to protect environment and have positive attitude towards the issue of waste segregation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228)
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu