BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wycisk Aleksandra A. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Nowa marka miejska: jej kreacja i społeczna recepcja. Przykład Metropolii "Silesia"
New city brand: it's creation and social reception. Example: "Silesia" Metropois
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2012, nr 29, s. 86-105, tab., rys., bibliogr. s. 105
Keyword
Obszar metropolitalny, Promocja miasta, Marketing terytorialny
Metropolitan area, City promotion, Territorial marketing
Note
summ.
Country
Górnośląski Obszar Metropolitalny
Abstract
Metropolia "Silesia" jest marką miejską Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia", której identyfikacja wizualna oraz wstępna kampania informacyjna pojawiły się w przestrzeni publicznej w 2010 roku. Należy odnotować, że choć nazwa zatwierdzona została w kwietniu 2010, już wcześniej w świadomości społecznej funkcjonowały różne określenia (etap wybierania nazwy metropolii) oraz logo (konkurs na logo Metropolii ogłoszony przez "Gazetę Wyborczą"). Promocja nowej marki miejskiej w przypadku Metropolii "Silesia" jest ciekawa nie tylko ze względu na swój przedmiot, ale również warunki, w jakich była prowadzona. [...] W pracy wyróżnić można było dwa główne problemy badawcze: sposób kreowania nowej marki miejskiej (tożsamość marki, identyfikacja wizualna, komunikacja marki) oraz społeczną recepcję tych działań (ocena spójności tożsamości marki, estetyki i funkcjonalności identyfikacji wizualnej oraz obecności medialnej marki miejskiej). (fragment tekstu)

The article presents the most important results of sociological research conducted in 2011 in 14 cities of the "Silesia" Metropolis (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia "Silesia"). The study formed the basis of a thesis written under the supervision of professor Marek S. Szczepanski, defended at the Institute of Sociology at the University of Silesia in Katowice. The thesis won the ministry of regional development award in the competition "Teraz Polska Promocja 2011". Themain focus of research is an analysis of the social reception of a new urban brand ("Silesia" Metropolis) in less than a year after the introduction of the corporate identity and launching the informative campaign. The study including questions on corporate identity, sympathy towards the new brand is followed by an in-depth analysis of plethora of themes, especially socio-cultural, political and economic background. Presented sociological studies are qualitative (expert interview) and quantitative (survey). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dynamika śląskiej tożsamości, 2006. Janeczek J., Szczepański M.S. (red.). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Górnośląski Związek Metropolitalny, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010. Urząd Statystyczny w Katowicach, publikacja pdf, http://www.stat.gov.pl.
 3. Górnośląski Związek Metropolitalny, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2011, Urząd Statystyczny w Katowicach, publikacja pdf, http://www.stat.gov.pl.
 4. Hanysy nie lubią goroli. Podobnych konfliktów w regionie jest więcej, http://slask.nasze-miasto.pl/artykul/539620,hanysy-nie-lubia-goroli-podobnych-konfliktow-w-regionie,id,t.html, data dostępu: 23.05.2011.
 5. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2007. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 108. poz. 2163.
 6. Raport o stanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia", 2008. GZM.
 7. Strategia promocyjna Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia", 2009. opracowane przez Eskadrę MarketPlace na zlecenie GZM. Kraków.
 8. Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii "Silesia" do 2025 r., 2010. Katowice.
 9. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. 2005, Katowice.
 10. Województwo Śląskie. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010. Urząd Statystyczny w Katowicach, publikacja pdf, http://www.stat.gov.pl.
 11. Zagłębie Dąbrowskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, 2001. Barański M. (red.), Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu