BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Odnawialne źródła energii (OZE)
Source
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 4, s. 40-47, fot., wykr., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Produkcja energii, Energia elektryczna, Efektywność energetyczna, Zużycie energii, Energia w gospodarce
Renewable energy sources, Energy production, Electric power, Energy efficiency, Energy consumption, Energy in the economy
Abstract
Główne cele w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach Polityki energetycznej Polski do 2030 roku obejmują: wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 r. oraz osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem. Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Wprowadzenie mechanizmu wsparcia pozytywnie wpłynęło na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Duża dynamika wzrostu mocy zainstalowanej jak również produkcji energii elektrycznej pozwoliła na przekroczenie przyjętych w Krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) założeń. Poniżej zaprezentowano dane statystyczne dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 2005-2012. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. MG, 2013, Raport o stanie gospodarki, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-963X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu