BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska), Stankiewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Title
Kobiety i mężczyźni w zespole - wartość czy wyzwanie
Women and Men in a Team - the Value or Challenge
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 225-236, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Keyword
Praca zespołowa, Zarządzanie zespołem ludzkim, Zarządzanie różnorodnością
Team work, Team management, Diversity management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zarządzania zespołami zróżnicowanymi pod względem płci. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród słuchaczy podyplomowych studiów zarządzania zasobami ludzkimi. Celem badań była weryfikacja sposobu postrzegania zespołów zróżnicowanych pod względem płci przez osoby związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Dodatkowo oceniono poziom wykorzystywania wartości takich zespołów w firmach reprezentowanych przez respondentów. Wyniki wskazują, że badani są świadomi zarówno wartości, jak i zagrożeń wynikających z pracy zespołów zróżnicowanych pod względem płci, ale jednocześnie, że zarządzanie takim rodzajem różnorodności nie jest mocną stroną organizacji i wymaga implementacji modelu wykorzystywania wartości takich zespołów. Przykład takiego modelu został zaproponowany.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of diversity management in teams with particular emphasis on gender diversity. The authors presented the results of research carried out in a group of postgraduate students of human resource management. The aim of this study is to evaluate how the gender diversity management in teams is perceived by persons related to the HR management. Additionally the level of utilization of gender diversified teams in organizations was analyzed. The results indicate that respondents recognize the value as well as the limitations of gender diversity in teams. However, this kind of diversity management is not a strong point in organizations and requires the implementation of a modern model of utilization of gender diversified teams. An example of such a model was proposed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alcazar F.M., Romero P.M., Gardey G.S., 2013, Workforce diversity in strategic human resource management models. A critical review of the literature and implications for future research, Cross Cultural Management, vol. 20, no. 1, s. 44.
 2. Bjorn Z.E., Pluta P., 2012, Diversity icebreaker - trening elastycznego zarządzania różnorodnością, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 249, Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, t. 2, s. 264-269.
 3. Bzowy P., 2006, Narzędzia i techniki analizy strategicznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków, s. 100-119.
 4. CBOS, 2013, Kobieta pracująca, komunikat z badań BS/28/2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_028_13.PDF (15.03.2014).
 5. Curtis M., Schmid Ch., Struber M., 2012, Gender Diversity and Corporate Performance, Research Institute Credit Suisse, https://www.credit-suisse.com/newsletter/doc/gender_diversity.pdf (10.03.2014).
 6. Dratwa-Wasyłek M., Kalisz M., 2011, Kobieta w firmie łagodzi obyczaje i poprawia wyniki, Personel plus, nr 6(43), s. 58-60.
 7. Eurostat, 2013, Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/pl(03.04.2013).
 8. Ewijk A.R., 2011, Diversity and diversity policy: diving into fundamental differences, Journal of Organizational Change Management, vol. 24, no. 5, s. 685.
 9. Fazlagić J., 2014, Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, E-mentor, nr 1(53), s. 58-59, www.e-mentor.edu.pl (4.03.2014).
 10. Gross-Gołacka E., 2013, Zarządzanie różnorodnością jako strategia firmy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 12, cz. II, s. 319-320.
 11. Haile G.A., 2012, Unhappy working with men? Workplace gender diversity and job-related well-being in Britain, Labour Economics, vol. 19, issue 3, s. 333.
 12. Helms M.M, Nixon J., 2010, Exploring SWOT analysis-where we are now? A review of academic research from last decade, Journal of Strategy Management vol. 3, no. 3, s. 215-251.
 13. Hoogendoorn S., Oosterbeek H., Praag M., 2011, The impact of gender diversity on the performance of business teams: evidence from a field of experiment, 2011, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1826024 (03.01.2014).
 14. Jauhari H., Singh S., 2013, Perceived diversity climate and employees' organizational loyalty, equality, diversity and inclusion, An International Journal, vol. 32, no. 3, s. 263.
 15. Kupczyk T. (red.), 2013, Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - liczebność, kompetencje, współdziałanie, konieczne zmiany, WSH we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Stokes C.K., Steele-Jonson D., Narayan A., 2007, Gender composition of teams: effect of competition, Team Performance Management, vol. 13, no. 5/6, s. 166-169.
 17. Watson W., Cooper D., Neri Tores M.A.J., Boyd N., 2008, Team processes, team conflict, team outcomes, and gender: an examination of U.S. and Mexican learning teams, International Journal of Intercultural Relations, 32, s. 528-535.
 18. Wolfram H.J., Mohr G., 2010, Gender-typicality of economic sectors and gender-composition of working groups as moderating variables in leadership research, Gender in management: An International Journal, vol. 25, no. 4, s. 328-330.
 19. Wooley A., Malone T.W., 2014, Jak podnieść inteligencję zespołu? Dołącz do niego więcej kobiet, Harvard Business Review, http://hbrp.pl/redakcja_poleca.php?id=752 (15.03.2014).
 20. Wziątek-Staśko A., 2012, Diversity management. Narzędzia skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
 21. Zwiech P., 2010, Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, nr 20, s. 271-287.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu