BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panfiluk Eugenia (Politechnika Białostocka)
Title
System sterowania procesami gospodarowania krajobrazem
System of Control of Landscape Management Processes
Source
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 200-209, tab.,rys.
Economics and Environment
Keyword
Ochrona krajobrazu, Planowanie przestrzenne, Rozwój gospodarczy, Rozwój społeczno-gospodarczy, Polityka przestrzenna
Landscape protection, Spatial planning, Economic development, Social economic development, Spatial policy
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Ważnym aspektem badawczym jest problematyka sterowania procesami gospodarowania krajobrazem. Wynika to z obserwowanego zaniku regionalnych cech krajobrazów i ich fragmentaryzacji. Niepokojącym sygnałem jest postępujący proces monokulturowości krajobrazów rolniczych (obecnie już około 26% powierzchni kraju zajmują uprawy zbóż). Poważnym sygnałem do rozpoczęcia badań nad gospodarowaniem krajobrazem jest wdrażanie w naszym kraju nowego systemu ochronnego, sieci Natura 2000. Zakłada ona ochronę siedlisk i ostoi w obrębie struktur krajobrazowych. Wymusza to prowadzenie takich działań gospodarczych, które będą zintegrowane z funkcjonowaniem krajobrazu, nie wywołają pogorszenia stanu istniejącego i wpłyną na zachowanie ich lokalnego charakteru(fragment tekstu)

The article presents problems of the control of landscape management processes in accordance with the principles of sustainable development. It discusses the relationships between the social, economic and landscape systems in landscape management. It presents the landscape management system and the overriding function of spatial planning in this system. It analyzes the Concept of the National Spatial Management Policy and formulates guidelines essential to the landscape management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu