BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryś Lidia (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Instytucja państwa w dobie globalizacji
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, 1999, s. 47-54, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Globalizacja, Gospodarka światowa, Internacjonalizacja gospodarki, Państwo
Globalization, World economy, Internationalisation of economy, State
Abstract
Problematyka niniejszego referatu jest próbą konfrontacji dwóch pojęć: "globalizacji" i "państwa". By wskazać, gdzie i w jaki sposób stykają się oba, warto podjąć próbę ich przybliżenia i naświetlenia z punktu widzenia współczesnej myśli ekonomicznej. Globalizacja, jako zjawisko należy niewątpliwie do najmodniejszych terminów współczesnej ekonomii, jednocześnie złożonych i niejednoznacznie postrzeganych przez jej przedstawicieli. Brak jednomyślności w zakresie podstawowych wyznaczników globalizacji wynika z ogromnego "zróżnicowania realiów społecznego świata" i jego złożoności. Globalizacja nie jest jednak czymś, co pojawiło się w życiu gospodarczym dopiero u schyłku XX wieku. Narastanie tego procesu trwa od dziesiątek lat, a może i dłużej. To co jest współczesnych udziałem, to nowe jakościowe cechy globalizacji, przesądzające o obecnym jej kształcie. Zdaniem badaczy jest ona najbardziej fundamentalnym procesem zmian dokonujących się obecnie na świecie, niekiedy określanym metaforycznie jako największy ruch tektoniczny naszej ery lub jako wstrząs podstaw ogólnoświatowej społeczności, zmieniający trajektorię jej rozwoju na przyszłość. To niezwykłe określenie globalizacji nie zmienia faktu, że stanowi ona kontynuację internacjonalizacji i transnacjonalizacji życia gospodarczego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Liberska B.: Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej. W: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna : konsekwencje dla świata i Polski. J. Kleer i in. Warszawa 1998.
  2. Zacher L.: Globalizacja - niektóre aspekty. W: Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna : konsekwencje dla świata i Polski. J. Kleer i in. Warszawa 1998.
  3. Gwiazda A.: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń 1998.
  4. Zorska A.: Ku globalizacji. Warszawa 1998.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu