BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gródek-Szostak Zofia
Title
Zarządzanie procesem transferu technologii w małopolskich przedsiębiorstwach : koncepcja metodyki
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 22-37, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Transfer technologii, Zarządzanie procesami, Przedsiębiorstwo, Metodologia badań
Technology transfer (TT), Process management, Enterprises, Research methodology
Note
streszcz., summ.
Country
Małopolska
Malopolska
Abstract
Artykuł prezentuje podejście do opracowania autorskiej metodyki zarządzania procesem transferu technologii. Zawiera przegląd najważniejszych teoretycznych przesłanek, istoty i cech charakterystycznych procesu transferu technologii. Na tej podstawie opracowano ogólny plan zbudowania know-how o uniwersalnym charakterze. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an approach to develop a proprietary methodology for managing the process of technology transfer. Provides an overview of the major theoretical grounds, the nature and characteristics of the technology transfer process. On this basis, an overall plan to build a know-how of a universal character. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adams R., Bessant J., Phelps R., Innovation management measurement: A review, "International Journal of Management Reviews" 2006, vol. 8, no 8.
 2. Bessant J., Enabling continuous and discontinuous innovation: Learning from the private sector, "Public Money & Management" 2005, nr 25.
 3. Bessant J., Francis B., Dealing with Discontinuity - How to Sharpen Up Your Innovation Act, AIM Executive Briefings, AIM-ESRC/EPSRC Advanced Institute of Management Research, London 2005 .
 4. Bessant J., Tsekouras G., Rush PL, Getting the Tail to Wag - Developing innovations capability in SMEs, Centre for Research in Innovation Management, University of Brighton 2006.
 5. Booz E., Allen J., Hamilton C, New Products Management for the 1980s, Booz, Allen, Hamilton Consultants, McLean VA 1982.
 6. Chiesa V., Coughlan P., Voss C, Development of a technical innovation audit, " Journal of Product Innovation Management" 1996, nr 13.
 7. Cooper R., Product Leadership, Perseus Press, New York 2005.
 8. Cooper R., Winning at New Products, London, Kogan Page 2001.
 9. Davenport T. H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 10. Dogson M., Gann D., Salter A., The intensification of innovation, "International Journal of Innovation Management" 2002, vol. 6, issue 1.
 11. Francis D., Developing Innovative Capability, University of Brighton, Brighton 2001.
 12. Freeman C, Soete L., The Economics of Industrial Innovation, MIT Press, Cambridge, 1997.
 13. Graham M., Shuldiner A., Corning and the Craft of Innovation, Oxford University Press, Oxford 2001.
 14. Gródek Z., Innowacje technologiczne jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Nowoczesne tendencje w zarządzaniu wartością organizacji, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2009.
 15. Gródek Z., Kajrunajtys D., Komunikacja w zespole a efektywność procesów innowacyjnych, Competing for the Future, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2011.
 16. Gundling E., The 3MWay to Innovation; Balancing People and Profit, Kodansha International 2000, New York.
 17. Hippel E. von, Democratizing Innovation, MIT Press, Cambridge MA 2005.
 18. Hoffman K., Parejo M., Bessant J., Perren L., Small firms, R&D, technology and innovation, Technovation 1997, 18(1).
 19. Jaikumar R., Post-industrial manufacturing, "Harvard Business Review", listopad-grudzień 1986.
 20. Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical factors for the 1990s, "R&D Management" 1992, no 22.
 21. Rothwell R., Gardiner P., Invention, innovation, re-innovation and the role of the user, "Technovation" 1985, no 3.
 22. Smith P., Reinertsen D., Developing Products in Half in Time, Van Nostrad Reinhold, New York 1991.
 23. Souder W, Sherman J., Managing New Technology Development, McGraw-Hill, New York 1994.
 24. Swan J., Knowledge, networking in innovation: Developing and understanding of process, [w:] International Handbook on Innovation, red. ShavininaL., Elsevier, New York 2003.
 25. Teece D., Capturing value from laiowledge assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets, "California Management Review" 1998, vol.40.
 26. Tidd J., Flexible Automation, Frances Pinter, London 1989.
 27. Tidd J., Bessant L, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 28. Van de Ven A., Angle H., Poole M., Research on the Management of Innovation, Harper & Row, New York 1989.
 29. Wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, raport z badania przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku na zlecenie PARP, Warszawa 2001 (http://www.parp.gov.pl/index/more/280 odczyt: 20.12.2011).
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu