BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudełko Mariusz (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Title
Proekologiczny model decyzyjny przedsiębiorstwa pozyskiwania surowców skalnych
The Decision-Making Model of a Rock Mining Company Including Environmental Effects
Source
Ekonomia i Środowisko, 2004, nr 2 (26), s. 49-61, rys.,bibliogr. 1 poz.
Economics and Environment
Keyword
Korzyści prywatne, Gospodarka, Przedsiębiorstwo, Ekologia, Koszty zewnętrzne, Produkcja
Private benefits, Economy, Enterprises, Ecology, External costs, Production
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W ekonomii często poruszana jest problematyka efektywności gospodarowania, analizowanej tak w skali makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. W badaniach makroekonomicznych należy określić sposób funkcjonowania gospodarki, w którym wszystkie czynniki produkcyjne byłyby wykorzystane efektywnie, a gospodarka dążyła do wzrostu. Natomiast w badaniach mikroekonomicznych decydujące znaczenie ma racjonalność decyzji podejmowanych przez producentów i konsumentów. Problematyka badawcza dotycz}' wyboru rodzaju i zakresu decyzji produkcyjnych, rozmiarów inwestycji oraz poziomu konsumpcji. W obu przypadkach dokonuje się ciągły proces wyborów w warunkach ograniczonej dostępności zasobów. Zarówno w teorii ekonomii, jak i w praktyce podejmowania decyzji gospodarczych określane są warunki (kryteria) realizacji przyjętych celów, po spełnieniu których możliwe jest efektywne wykorzystanie dostępnych czynników produkcyjnych. Głównym problemem badawczym zaprezentowanym w artykule było opracowanie odpowiedniej metodyki (modelu matematycznego) umożliwiającej podejmowanie decyzji produkcyjnych przedsiębiorstwa w oparciu o prawidłowo określone kryterium efektywności gospodarowania. (fragment tekstu)

The paper presents the theoretical framework for a decision-making process of a rock- mining company. It should be understood as a range of operations that meet the criterion of economic efficiency. It relates not only to the maximization of private benefits but also to the maximization of social welfare, taking into account its negative impact on environment. The theoretical optimization model was constructed and adjusted to the real economic and environmental conditions of the examined company. On the basis of the model and the company's own external costs estimations were made which then served as the basis for optimization of calculations and analysis of results(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Brook, D. Kendrick, A. Meeraus, GAMS Users' Guide, release 2.54, The Scientific Press, San Francisco 1992
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu