BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maliszewski Andrzej
Title
Społeczno-kulturowe funkcje spółdzielczości w wiejskich społecznościach lokalnych
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 1, s. 59-70
Keyword
Wieś, Spółdzielczość, Społeczności lokalne
Village, Cooperative movement, Local community
Note
streszcz.
Abstract
Mija już piąty rok transformacji naszego ustroju społeczno-gospodarczego, a Polska nadal nie ma koncepcji włączenia w ten proces spółdzielczej formy gospodarowania. Wiele się mówi o reformowaniu spółdzielczości, a praktyka wykazuje, że zastane struktury spółdzielcze trzymają się mocno. Jeżeli się zmieniają, to tylko w tym sensie, że obserwujemy ogólny upadek spółdzielczych organizacji i idei spółdzielczej. Tych dwóch odrębnych zjawisk nie rozróżnia się zresztą. Przekleństwem spółdzielczości polskiej jest bowiem identyfikacja idei spółdzielczej z zastanymi po PRL-u formami organizacyjnymi spółdzielczości. Owa identyfikacja idei i struktur nakłada się na skrajnie liberalne widzenie rzeczywistości ekonomicznej i społecznej, co powoduje, że w ogóle nie docenia się współdziałania gospodarczego ludzi. Szczególnie tych, którzy nie dysponując kapitałem, chcą wspólnie rozwiązywać własne problemy ekonomiczne, zarówno jako jednostki jak i zbiorowości. Zjawiskiem powszechnym jest fetyszyzacja indywidualnej własności prywatnej i aktywności gospodarczej (przedsiębiorczości) oraz negacja grupowej własności prywatnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu