BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strużycki Marian
Title
Handlowa obsługa wsi i rolnictwa
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 1, s. 87-97
Keyword
Wieś, Spółdzielczość
Village, Cooperative movement
Note
streszcz.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Transformacja rynkowa polskiej gospodarki wiele zmieniła w całej strukturze obrotu towarowego - w tym w stosunkach określonych jako handlowa obsługa wsi w zakresie procesów produkcji i konsumpcji. Zmienił się także główny podmiot tych procesów - rolnik i jego otoczenie. Pojawiły się postawy i nastawienia coraz częściej kalkulowane, obliczone na efektywność, określające koszty cząstkowe i globalne produkcji, dostrzegające pozytywy i negatywy rynkowego systemu gospodarczego i związaną z nimi swobodę wyboru środków produkcji i konsumpcji w zakresie źródeł zakupu, jakości, ceny, wariantu i poziomu obsługi przy zakupie itp. Zanikło uciążliwe rozdzielnictwo, przywileje przy zakupie dóbr o niedostatecznej podaży, nastąpiło upodmiotowienie rolnika jako partnera w procesach zakupu-sprzedaży i umocnienie jego suwerenności konsumenckiej - w szerokim tego słowa znaczeniu.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu