BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Derewicz Dorota
Title
Konferencja pt.: "Spółdzielczość w wielofunkcyjnym rozwoju wsi". Omówienie dyskusji
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1995, z. 1, s. 112-115
Keyword
Materiały konferencyjne, Wieś, Spółdzielczość
Conference materials, Village, Cooperative movement
Note
streszcz.
Abstract
Podstawą dyskusji byty - obok dostarczonych wcześniej uczestnikom konferencji referatów - panel poświęcony roli banków spółdzielczych w rozwoju wsi i rolnictwa oraz wprowadzenie do dyskusji, w którym przedstawiono główne, często dyskusyjne, myśli autorów referatów. Zdaniem osób zabierających głos w dyskusji - zarówno przedstawicieli nauki, jak też spółdzielców-praktyków - wraz ze zmianami jakie zaczęły się w polskiej gospodarce po 1989 r. zaczęły się zmieniać (choć z różnymi oporami) charakter i formy działania spółdzielni. W coraz większym stopniu - jednak zbyt wolno w stosunku do potrzeb - stają się one, zgodnie z założeniami ruchu spółdzielczego, formą autentycznego zrzeszania się członków w celu realizacji wspólnych dążeń, w celu wpływania na poprawę - bytu spółdzielców i ich rodzin. Dyskutanci podkreślali jednocześnie, że nie wszystkie zmiany jakie zachodziły i zachodzą w spółdzielniach w ostatnich latach można ocenić pozytywnie (prof. E. Wiszniewski, dr A. Maliszewski). M. in. zwracano uwagę, że po likwidacji związków spółdzielczych (ustawa z 20 stycznia 1990 r.) zostało zlikwidowanych dużo spółdzielni. Duża liczba spółdzielni odczuwała i odczuwa znaczne trudności ekonomiczne, a wiele spółdzielni "walczy o przetrwanie" (prof. T. Tokarzewski). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu